การเพิ่มหรือเอาแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' ออก

แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' เป็นส่วนหนึ่งของ แถบงาน ที่มี ทางลัด ไปยังโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อย แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' จะมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'
แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'
  • คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก เปิดใช้ด่วน

    เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงว่าแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' สามารถมองเห็นได้บนแถบงาน

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม โปรแกรม ลงในแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' ให้หาที่ตั้งของ ไอคอน โปรแกรมที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ไอคอน แล้ว ลากไปไว้ในแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'