การเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษลงในรูปภาพและวิดีโอใน Windows Movie Maker

คุณสามารถปรับปรุงภาพยนตร์ของคุณได้โดยการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพหรือลักษณะพิเศษ

ช่วงการเปลี่ยนภาพ

ช่วงการเปลี่ยนภาพจะควบคุมวิธีการเล่นภาพยนตร์ของคุณจากคลิปวิดีโอหรือรูปภาพหนึ่งไปยังรายการถัดไป คุณสามารถเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือชื่อเรื่องในสองรายการรวมกันได้บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาการเล่นของช่วงการเปลี่ยนภาพให้เท่ากับระยะเวลาที่สั้นกว่าของสองคลิปติดกันได้ ช่วงการเปลี่ยนภาพที่คุณสามารถเพิ่มได้แก่ การค่อยๆ ปรากฏจากหน้าจอสีดำ การเลื่อนคลิปออกไปจากหน้าจอเพื่อแสดงคลิปต่อไป หรือการทำให้คลิปแตกออกเพื่อแสดงคลิปถัดไป

ช่วงการเปลี่ยนภาพที่เพิ่มเข้าไปจะปรากฏอยู่บนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา หากต้องการดูแทร็กนี้ คุณต้องขยายแทร็กวิดีโอ ความยาวของช่วงการเปลี่ยนภาพจะกำหนดโดยระยะการเหลื่อมกันระหว่างสองคลิป รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนกระดานเรื่องราวที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพ

รูปภาพของช่วงการเปลี่ยนภาพบนกระดานเรื่องราว
ช่วงการเปลี่ยนภาพบนกระดานเรื่องราว

รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนเส้นเวลาที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพ

รูปภาพของช่วงการเปลี่ยนภาพบนเส้นเวลา
ช่วงการเปลี่ยนภาพบนเส้นเวลา
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ

 1. บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้คลิกวินาทีของคลิปวิดีโอ ชื่อเรื่อง หรือรูปภาพสองรายการที่ต้องการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพคั่น

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ช่วงการเปลี่ยนภาพ

 3. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเพิ่ม คุณสามารถคลิก เล่น ใต้จอภาพเพื่อดูการแสดงตัวอย่างของช่วงการเปลี่ยนภาพดังกล่าว

 4. คลิก คลิป แล้วคลิก เพิ่มไว้ที่เส้นเวลา หรือ เพิ่มไว้ที่กระดานเรื่องราว

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพได้โดยลากช่วงการเปลี่ยนภาพใส่ในเส้นเวลาและวางไว้ระหว่างคลิปสองรายการบนแทร็กวิดีโอ หรือหากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว คุณสามารถลากช่วงการเปลี่ยนภาพมายังเซลล์ช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างคลิปวิดีโอหรือรูปภาพสองรายการนั้น

 • หากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows XP  เป็น Windows Vista ช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Movie Maker รุ่นปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของช่วงการเปลี่ยนภาพ

 • บนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา ให้ลากจุดเริ่มต้นช่วงการเปลี่ยนภาพไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ช่วงการเปลี่ยนภาพนั้นสั้นลงหรือยาวขึ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการดูแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา ให้ขยายแทร็กวิดีโอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของช่วงการเปลี่ยนภาพเริ่มต้น

 1. คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. ระบุเวลา (เป็นวินาที) ที่คุณต้องการให้เล่นช่วงการเปลี่ยนภาพเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพไว้ที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

เมื่อต้องการเอาช่วงการเปลี่ยนภาพออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนกระดานเรื่องราว ให้คลิกเซลล์ช่วงการเปลี่ยนภาพที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเอาออก

  • บนเส้นเวลา ให้คลิกช่วงการเปลี่ยนภาพบนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเอาออก

 2. คลิก แก้ไข แล้วคลิก เอาออก

ลักษณะพิเศษ

ลักษณะพิเศษช่วยให้คุณเพิ่มลักษณะพิเศษในภาพยนตร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีวิดีโอที่นำเข้ามาและต้องการให้มีลักษณะและรู้สึกคลาสสิคเหมือนภาพยนตร์เก่า คุณสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษฟิล์มเก่าลงในคลิปวิดีโอ รูปภาพหรือชื่อเรื่องเพื่อให้วิดีโอของคลิปนั้นดูเหมือนภาพยนตร์เก่า

รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนกระดานเรื่องราวพร้อมด้วยลักษณะพิเศษ

รูปภาพของลักษณะพิเศษบนกระดานเรื่องราว
ลักษณะพิเศษบนกระดานเรื่องราว

รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนเส้นเวลาพร้อมด้วยลักษณะพิเศษ

รูปภาพของลักษณะพิเศษบนเส้นเวลา
ลักษณะพิเศษบนเส้นเวลา
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

 1. บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้เลือกคลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องที่ต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ

 3. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการเพิ่ม คุณสามารถคลิก เล่น ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างของลักษณะพิเศษ

 4. คลิก คลิป แล้วคลิก เพิ่มไว้ที่เส้นเวลา หรือ เพิ่มไว้ที่กระดานเรื่องราว

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษโดยการลากลักษณะพิเศษจากบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' แล้ววางลงในรูปภาพหรือคลิปวิดีโอบนแทร็กวิดีโอของเส้นเวลา ลากไปยังเซลล์ลักษณะพิเศษของคลิปวิดีโอหรือรูปภาพบนกระดานเรื่องราว

 • มุมมองรูปขนาดย่อในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' จะแสดงตัวอย่างของลักษณะพิเศษแบบต่างๆ

 • หากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows XP เป็น Windows Vista ช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Movie Maker รุ่นปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะพิเศษ

 1. บนแทร็กวิดีโอของเส้นเวลาหรือบนกระดานเรื่องราว ให้คลิกที่คลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องที่ใช้ลักษณะพิเศษที่ต้องการเปลี่ยน

 2. คลิก คลิป ชี้ไปที่ วิดีโอ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษออก ในพื้นที่ ลักษณะพิเศษที่แสดง ให้คลิกลักษณะพิเศษ แล้วคลิก เอาออก ทำซ้ำตามความต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ ในพื้นที่ ลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ได้ ให้คลิกลักษณะพิเศษที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม ทำซ้ำตามความต้องการ

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษหลายรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงลักษณะพิเศษได้ด้วยปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

 • หากต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษอย่างรวดเร็ว คุณสามารถลากลักษณะพิเศษไปยังคลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 • ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษเดียวกันลงในคลิปมากกว่าหนึ่งครั้ง ลักษณะพิเศษนั้นจะถูกใช้หลายครั้งตามที่คุณเพิ่ม ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มลักษณะพิเศษ 'เร่งความเร็วเป็นสองเท่า' สองครั้งในคลิปวิดีโอเดียวกัน คลิปนั้นจะเล่นด้วยความเร็วสี่เท่าของแฟ้มต้นฉบับ

 • คุณสามารถเอาลักษณะพิเศษออกได้ โดยการเลือกเซลล์ลักษณะพิเศษในกระดานเรื่องราวที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องการเอาออก แล้วกดแป้น DELETE