การปรับความสว่างและความคมชัดของรูปภาพ

การถ่ายภาพโดยการเปิดรับแสงที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้รูปภาพสว่างหรือมืดเกินไป บ่อยครั้งคุณสามารถปรับปรุงรูปภาพดิจิทัลได้ด้วยการแก้ไข ความสว่าง และ ความคมชัด คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติใน Photo Gallery หรือปรับการเปิดรับแสงด้วยตนเอง

รูปภาพตัวควบคุมความสว่างและความคมชัด
การควบคุมความสว่างและความคมชัด

การปรับความสว่างและความคมชัดของรูปภาพ

  1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

  2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข

  3. คลิก ปรับอัตโนมัติ

    รอสักครู่ในระหว่างที่ Windows แก้ไขความสว่าง ความคมชัดและสีของรูปภาพโดยอัตโนมัติ

  4. คลิก กลับไปยังที่เก็บรูปถ่าย เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของ 'การปรับอัตโนมัติ' ให้คลิก ปรับการเปิดรับแสง แล้วใช้แถบเลื่อน ความสว่าง และ ความคมชัด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก เลิกทำ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงของ 'การปรับอัตโนมัติ' ออก

  • ถ้าคุณเพิ่มหรือลดความสว่าง คุณจะยังต้องเพิ่มหรือลดความคมชัดด้วยเล็กน้อยเพื่อทำให้รูปภาพมีแสงที่เหมาะสม