การปรับระดับเสียงของลำโพง

แม้ว่าลำโพงส่วนใหญ่จะมีการควบคุมระดับเสียง แต่คุณสามารถควบคุมระดับเสียงโดยรวมได้โดยใช้ Windows

  1. เปิด 'ตัวควบคุมระดับเสียง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นภายใต้ อุปกรณ์เสียงและเสียง คลิก ปรับความดังเสียงในระบบ

  2. ภายใต้ ความดังเสียงหลัก ให้ลากแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการปิดเสียง ให้คลิกปุ่ม เงียบ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง'