ตาม ค่าเริ่มต้นโปรแกรม ส่วนใหญ่จะถูกบล็อกโดย Windows Firewall ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้โปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง บางโปรแกรมอาจต้องการให้คุณอนุญาตให้โปรแกรมสามารถสื่อสารผ่าน ไฟร์วอลล์ ได้ วิธีการอนุญาตมีดังนี้

  1. เปิด Windows Firewall โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่านWindows Firewall ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากโปรแกรมที่คุณต้องการจะอนุญาต แล้วคลิก ตกลง

คำเตือน