ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ'

แสดงทั้งหมด

ฉันเลือกค่าการกระทำเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่ออย่างหนึ่ง แต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการการกระทำนั้นแล้ว ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่านั้นได้อย่างไร

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อ ให้คลิกการกระทำใหม่ที่คุณต้องการ

ฉันจะหยุดไม่ให้คุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ' ถามว่าต้องการใช้โปรแกรมใดได้อย่างไร

มีวิธีแก้ไขอยู่สองวิธีดังนี้

การปิดคุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ'

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเล่นอัตโนมัติกับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วคลิก บันทึก

การปิดคุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับสื่อเพียงชนิดเดียว

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากสื่อแต่ละชนิดที่คุณไม่ต้องการให้ถูกถาม ให้เลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ แล้วคลิก บันทึก

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะถูกถามทุกครั้งสำหรับการกระทำที่ฉันต้องการเลือก

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากสื่อแต่ละชนิดที่คุณต้องการให้ถูกถาม ให้เลือก ถามทุกครั้ง แล้วคลิก บันทึก

ฉันจะเรียกใช้หรือติดตั้งโปรแกรมจากอุปกรณ์หรือแผ่นดิสก์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียกใช้หรือติดตั้งโปรแกรมครั้งเดียว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่อุปกรณ์หรือไดรฟ์ แล้วคลิก เีรียกใช้เนื้อหาที่ปรับปรุงขึ้น หรือ ติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม

ถ้าต้องการให้โปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เลือก เีรียกใช้เนื้อหาที่ปรับปรุงขึ้น สำหรับชนิดที่คุณต้องการ (ซีดีเพลงแบบพิเศษหรือภาพยนตร์ดีวีดีแบบพิเศษ) หรือเลือก ติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม สำหรับซอฟต์แวร์และเกม โปรดสังเกตว่าวิธีนี้จะเปิดโปรแกรมสำหรับดิสก์ชนิดเดียวกันนี้ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะดิสก์ที่คุณ กำลังใช้งานอยู่

เหตุใด 'เล่นอัตโนมัติ' จึงทำงานไม่เหมือนเดิมเมื่อฉันเปิดโปรแกรมสื่อ

ถ้าโปรแกรมสื่อเปิดอยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ จะสามารถยกเลิก 'เล่นอัตโนมัติ' และเปิดหรือเล่นเฉพาะเนื้อหาของโปรแกรมได้ 'เล่นอัตโนมัติ' จะไม่ปรากฏและการกระทำเริ่มต้นจะไม่ทำงาน โปรแกรมบางโปรแกรมสามารถยกเลิก 'เล่นอัตโนมัติ' ได้เมื่อมีการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อที่คุณใส่เข้าไป

ซีดีเพลงแบบพิเศษหรือภาพยนตร์ดีวีดีแบบพิเศษคืออะไร

ซีดีเพลงแบบพิเศษหรือภาพยนตร์ดีวีดีแบบพิเศษจะบรรจุเนื้อหาเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ศิลปินอาจจะรวมคลิปวิดีโอหรือประวัติของศิลปินไว้ในซีดีเพลงแบบพิเศษ

"ซอฟต์แวร์และเกม" ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ประเภท "ซอฟต์แวร์และเกม" ประกอบด้วยสื่อทุกชนิดที่มีโปรแกรมที่คุณต้องติดตั้งหรือเกมที่คุณต้องติดตั้งหรือเล่น

สามารถทำให้อุปกรณ์ไม่ปรากฏภายใต้ "อุปกรณ์" ใน 'เล่นอัตโนมัติ' ได้อย่างไร

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ไดรฟ์ข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น USB แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก) อุปกรณ์นั้นจะไม่ปรากฏในส่วน 'อุปกรณ์' ของ 'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์ไดรฟ์ข้อมูล ให้เปิด คอมพิวเตอร์

'เล่นอัตโนมัติ' จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น กล้องดิจิทัลบางรุ่น กล้องวิดีโอ และโทรศัพท์) ที่เป็นเช่นนี้เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้ระบบแฟ้มมาตรฐาน และ 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่สามารถเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อดูชนิดของแฟ้มที่อยู่ในอุปกรณ์ได้

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถยกเลิกคุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการกดแป้น SHIFT เหมือนอย่างที่เคยทำใน Windows XP

เพราะว่าคุณลักษณะ 'เล่นอัตโนมัติ' ได้รับการออกแบบใหม่ ตอนนี้การกดแป้น SHIFT ค้างไว้จะเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าเริ่มต้น