ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนเกี่ยวกับการสำรองและการคืนค่าแฟ้ม

แสดงทั้งหมด

การสำรองข้อมูลแฟ้มคืออะไร

สำเนาสำรองแฟ้มคือสำเนาของแฟ้มที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ต่างจากเดิม คุณสามารถมีสำเนาสำรองของแฟ้มหนึ่งได้มากมายถ้าคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแฟ้ม

เหตุใดฉันจึงควรสำรองแฟ้ม

การสำรองแฟ้มจะช่วยป้องกันไม่ให้แฟ้มสูญหายหรือถูกลบอย่างถาวรโดยไม่ตั้งใจ ถูกหนอนไวรัส หรือไวรัสโจมตี หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดดิสก์ล้มเหลว ถ้าสภาพการต่างๆ เหล่านั้นเกิดขึ้นแต่แฟ้มของคุณมีการสำรองไว้ คุณจะคืนค่าแฟ้มเหล่านั้นได้ง่าย เมื่อต้องการสำรองแฟ้ม โปรดดู การสำรองแฟ้มของคุณ.

ฉันควรจะสำรองแฟ้มใดบ้าง

คุณควรสำรองทุกอย่างที่ไม่อาจใช้อะไรแทนได้หรือแทนได้ยาก และสำรองแฟ้มที่คุณเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ รูปภาพ วิดีโอ เพลง โครงการ และบันทึกทางการเงินเป็นตัวอย่างแฟ้มที่คุณควรสำรอง

คุณไม่จำเป็นต้องสำรองโปรแกรมเพราะคุณสามารถใช้ดิสก์แผ่นเดิมนั้นเพื่อติดตั้งใหม่ได้ อีกทั้งโปรแกรมโดยทั่วไปยังใช้เนื้อที่ดิสก์มาก

ฉันควรสำรองแฟ้มบ่อยแค่ไหน

ขึ้นกับจำนวนแฟ้มที่คุณสร้างและความถี่ในการสร้างแฟ้มของคุณ ถ้าคุณสร้างแฟ้มใหม่ทุกวัน คุณอาจต้องการสำรองแฟ้มสัปดาห์ละครั้ง หรือแม้แต่วันละครั้ง ถ้าคุณสร้างแฟ้มจำนวนมากตามโอกาส เช่น ถ้าคุณบันทึกรูปถ่ายดิจิทัลจำนวนมากจากงานวันเกิดหรือวันสำเร็จการศึกษา ให้คุณสำรองข้อมูลทันที เป็นการดีที่สุดที่จะกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติที่สม่ำเสมอ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกังวล คุณสามารถเลือกสำรองแฟ้มได้วันละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง คุณยังสามารถสำรองข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ด้วย

หมายเหตุ

 • ความสามารถในการตั้งค่าการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติไม่ได้รวมอยู่ใน Windows Vista Home Basic แต่ Windows จะเตือนให้คุณทำสำรองแฟ้มของคุณเป็นระยะๆ

แฟ้มชนิดใดไม่รวมอยู่ในสำเนาสำรองของฉัน

ตัวช่วยสร้างการสำรองแ้ฟ้มจะสำรองแฟ้มทั่วไป แฟ้มต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการสำรอง

 • แฟ้มที่เข้ารหัสลับโดยใช้ Encrypting File System (EFS)

  หมายเหตุ

  • EFS ไม่รวมอยู่ใน Windows Vista Starter Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

 • แฟ้มระบบ (แฟ้มที่ Windows จำเป็นต้องมีเพื่อทำงาน)

 • แฟ้มโปรแกรม

 • แฟ้มที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม FAT

 • อีเมลแบบใช้เว็บที่ไม่ได้เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 • แฟ้มที่อยู่ในถังรีไซเคิล

 • แฟ้มชั่วคราว

 • การตั้งค่าส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

ฉันต้องใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่าไรในการสำรองแฟ้ม

ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้มที่คุณสำรอง Windows จะบันทึกติดตามแฟ้มที่เพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งสุดท้ายของคุณ ดังนั้นคุณเพียงแต่ต้องปรับปรุงการสำรองข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเนื้อที่ดิสก์ได้

เหตุใดจึงไ่ม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่ฉันต้องการสำรองในตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้ม

เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกสำเนาสำรองของคุณ ตัวช่วยสร้างจะค้นหาจากคอมพิวเตอร์ของคุณและแสดงรายการของตำแหน่งทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้ ถ้าตำแหน่งที่คุณต้องการใช้ไม่ปรากฏอยู่ในรายการ อาจเกิดจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้

 • ตำแหน่งนั้นเป็นเทปไดรฟ์ คุณไม่สามารถบันทึกสำเนาสำรองไว้ที่เทปได้

 • ตำแหน่งที่ตั้งนั้นคือดิสก์ที่คุณพยายามสำรองข้อมูล คุณไม่สามารถสำรองดิสก์ไว้ที่ดิสก์เดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสำรองเนื้อหาของไดรฟ์ E ไปยังไดรฟ์ E

 • ตำแหน่งนั้นเป็นไดรฟ์ซีดีรอม คุณไม่สามารถใช้ไดรฟ์ซีดีรอมเพื่อสำรองข้อมูลได้ คุณต้องใช้เครื่องเขียนซีดี หรือที่รู้จักกันว่า ไดรฟ์ CD-R หรือCD-RW

 • ตำแหน่งนี้คือฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือซีดีภายนอก หรือเครื่องเขียนดีวีดี ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หรือเครื่องเขียนดิสก์กับคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ฟื้นฟู ในรายการตำแหน่ง ตัวช่วยสร้างจะค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้งเพื่อหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

 • ตำแหน่งนั้นเป็นUSB แฟลชไดรฟ์ คุณไม่สามารถบันทึกสำเนาสำรองไว้ที่แฟลชไดรฟ์ได้

 • ตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้จัดรูปแบบ NTFS, FAT หรือ Universal Disk Format (UDF) (หรือเรียกว่า Live File System) สำเนาสำรองสามารถบันทึกลงดิสก์ซึ่งฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS, FAT หรือ UDF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปรียบเทียบระบบแฟ้มระหว่าง NTFS และ FAT

 • ตำแหน่งนั้นเป็นดิสก์ระบบ (ดิสก์ที่ Windows ติดตั้งอยู่ ซึ่งเรียกว่า ไดรฟ์ C) หรือดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบ (ดิสก์ที่ Windows ใช้เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเรียกว่า ดิสก์ที่ใช้เริ่มต้นระบบได้ด้วย)

ฉันสามารถสำรองข้อมูลลงซีดีหรือดีวีดีได้หรือไม่ถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่เครื่องเพื่อใส่แผ่นดิสก์

ไม่ได้ ถ้าการสำรองข้อมูลไม่พอดีกับดิสก์หนึ่งแผ่นและดิสก์ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มต้นสำรองข้อมูล มิฉะนั้น ให้กำหนดตารางเวลาสำรองข้อมูลในเวลาที่คุณพร้อมที่จะใส่แผ่นดิสก์ได้ Windows จะแจ้งให้คุณทราบหลังจากนั้นว่าการสำรองข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ คุณจึงสามารถใส่ดิสก์เพื่อสำรองข้อมูลต่อไปได้

ฉันจะทำอย่างไรถ้าใช้ดิสก์หมดในระหว่างการสำรองข้อมูล

ถ้าคุณใช้ดิสก์หมดในระหว่างการสำรองข้อมูล คุณสามารถทำต่อให้เสร็จได้ในภายหลัง

ฉันสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อได้หรือไม่ในขณะที่กำลังสำรองแฟ้ม

ได้ เพราะรุ่นที่บันทึกไว้ล่าสุดของแต่ละแฟ้มจะถูกสำรองไว้ ดังนั้นแฟ้มที่คุณเปลี่ยนแปลงระหว่างการสำรองข้อมูลจะต้องสำรองในครั้งหน้า คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูลอัตโนมัติให้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนหรือเวลาที่คุณไม่ได้ทำงานกับแฟ้มได้ คุณยังสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น อ่านอีเมล หรือใช้อินเทอร์เน็ตในขณะที่กำลังสำรองข้อมูลอยู่ได้

ฉันสามารถคืนค่าแฟ้มได้หรือไม่ถ้าฉันทำดิสก์ที่สำรองข้อมูลสูญหาย

คุณไม่สามารถนำสำเนาแฟ้มที่อยู่ในดิสก์ที่สูญหายไปกลับมาได้ แต่คุณสามารถคืนค่าแฟ้มในดิสก์ที่สำรองข้อมูลก่อนหน้าและหลังจากแผ่นที่สูญหายไปได้ ถ้าคุณไม่รู้จริงๆ ว่าดิสก์ที่หายไปมีอะไรอยู่บ้าง คุณสามารถดูรายการแฟ้มที่คุณสำรองไว้ได้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Business Windows Vista Enterprise หรือ Windows Vista Ultimate คุณสามารถใช้สำเนาเงาเพื่อกู้คืนแฟ้มรุ่นก่อนหน้าได้โดยตรงจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ แทนการกู้คืนจากสำเนาสำรอง

เมื่อต้องการดูรายการแฟ้มที่คุณทำสำรองไว้

 1. เปิด 'ศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก คืนค่าแฟ้ม

  คุณสามารถเรียกดูหรือค้นหาเนื้อหาต่างๆ ของสำเนาสำรองได้

ความแตกต่างระหว่างการสำรองแฟ้มด้วยการใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้มกับการสำรองแฟ้มด้วยตนเองคืออะไร

เมื่อคุณเขียนสำเนาแฟ้มของคุณไว้ในซีดีหรือดีวีดี หรือบันทึกสำเนาไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอกในแต่ละครั้งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล คุณต้องเลือกแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสำรองด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังต้องจำที่จะสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่หรือที่ปรับเปลี่ยนไปอยู่อย่างสม่ำเสมอ การทำเช่นนี้อาจใช้เวลามากและน่าเบื่อ เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้ม Windows จะบันทึกติดตามแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่หรือที่มีการปรับเปลี่ยน จากนั้น เมื่อคุณสำรองข้อมูลครั้งใหม่ คุณจะสามารถสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้ หรือเฉพาะแฟ้มที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่คุณสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด ถ้าคุณตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ Windows จะสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจำว่าจะต้องทำ

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะทำงานหรือไม่ถ้าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่

ไม่ ถ้าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ในระหว่างเวลาการสำรองข้อมูลที่กำหนดไว้ การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะไม่ทำงาน แต่ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถสำรองแฟ้มของคุณและดำเนินการตามตารางเวลาสำรองข้อมูลตามปกติต่อได้

ฉันจะลบสำเนาสำรองที่ฉันสร้างจากตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้มได้อย่างไร

ถ้าสำเนาสำรองของคุณบันทึกไว้ในซีดีหรือดีวีดี คุณสามารถทิ้งดิสก์ที่มีสำเนาสำรองก่อนหน้านี้ได้ แต่ต้องแน่ใจว่าคุณเก็บสำเนาสำรองล่าสุดของแฟ้มเอาไว้ ถ้าสำเนาสำรองของคุณบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ภายในหรือภายนอก คุณสามารถลบสำเนาสำรองได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดตำแหน่งที่บันทึกสำเนาสำรองไว้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสำรองแฟ้มของคุณไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่ชื่อ "E" ให้ต่อฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิดไดรฟ์ E

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีสำเนาสำรองที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  • สำเนาสำรองจะบันทึกไว้ในรูปแบบนี้ <ตำแหน่งของการสำรองข้อมูล >\<ชื่อคอมพิวเตอร์>\Backup Set <ปี-เดือน-วันที่> <เวลา> ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณคือ Computer ตำแหน่งสำรองข้อมูลของคุณคือ E และคุณทำสำเนาสำรองเมื่อวันที่ 2 เมษายน พศ. 2549 เวลา 16:32:00 การสำรองข้อมูลนั้นจะเก็บอยู่ใน E:\Computer\Backup Set 2006-02-04 163200 คุณสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์ชื่อ Backup Set 2006-02-04 163200 เพื่อลบสำเนาสำรองนั้นได้

  • เมื่อคุณสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ โฟลเดอร์สำเนาสำรองจะสร้างขึ้นและติดป้ายชื่อด้วยวันที่ของวันนั้น เมื่อคุณเพิ่มการปรับปรุง วันที่นั้นยังเหมือนเดิม แต่สำเนาสำรองของคุณจะได้รับการปรับปรุงไปด้วย ครั้งหน้าถ้าคุณสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบอีก โฟลเดอร์การสำรองข้อมูลใหม่จะสร้างขึ้นและติดป้ายชื่อด้วยวันที่ของวันนั้น และการปรับปรุงจะเพิ่มไปที่โฟลเดอร์ใหม่นั้น คุณไม่ควรลบโฟลเดอร์การสำรองข้อมูลปัจจุบัน