ถ้าคุณเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการกู้คืนข้อมูลนั้นในกรณีที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคีย์สำหรับเข้ารหัส ถ้าคีย์สำหรับเข้ารหัสของคุณสูญหายหรือถูกทำลาย และคุณไม่มีวิธีการกู้คืนข้อมูลของคุณ ข้อมูลนั้นก็จะสูญหายไป คุณยังจะสูญเสียข้อมูลหากคุณเก็บคีย์สำหรับเข้ารหัสไว้ในสมาร์ทการ์ด และการ์ดนั้นเสียหายหรือสูญหาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสได้เสมอ คุณควรสำรองใบรับรองการเข้ารหัสลับและคีย์สำหรับเข้ารหัสไว้ ถ้าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณมีมากกว่าหนึ่งคน หรือถ้าคุณใช้สมาร์ทการ์ดเข้ารหัสลับแฟ้ม คุณควรสร้างใบรับรองการกู้คืนแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสร้างใบรับรองการกู้คืนสำหรับแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

เมื่อต้องการสำรองใบรับรอง EFS

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากโฟลเดอร์ ส่วนบุคคล เพื่อขยาย

 3. คลิก ใบรับรอง

 4. คลิกใบรับรองที่อยู่ในรายการ Encrypting File System (EFS) ภายใต้ วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย (คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายการ)

  ถ้ามีใบรับรอง EFS มากกว่าหนึ่งใบ คุณควรสำรองทั้งหมด

 5. คลิกเมนู การกระทำ ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก ส่งออก

 6. ใน 'ตัวช่วยสร้างการส่งออก' ให้คลิก ถัดไป คลิก ใช่ ส่งออกคีย์ส่วนตัว แล้วคลิก ถัดไป

 7. คลิก การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล แล้วคลิก ถัดไป

 8. พิมพ์รหัสผ่านตามที่ต้องการ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป

 9. กระบวนการการส่งออกจะสร้างแฟ้มเพื่อเก็บใบรับรอง

  ป้อนชื่อแฟ้มและที่ตั้ง (รวมทั้งเส้นทางทั้งหมด) หรือคลิก เรียกดู และนำทางไปยังที่ตั้ง จากนั้นป้อนชื่อแฟ้ม

 10. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • เก็บสำเนาสำรองของใบรับรอง EFS ไว้ในที่ปลอดภัย