แสดงทั้งหมด

ไอคอนแบตเตอรีอยู่ที่ไหน

ไอคอนแบตเตอรีจะอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน Windows

หมายเหตุ

 • บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ไอคอนของแบตเตอรีจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณใช้แบตเตอรีที่มีระยะเวลาการใช้งานสั้น เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ USB

ฉันสามารถใช้ไอคอนของแบตเตอรีทำอะไรได้บ้าง

ไอคอนแบตเตอรีจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของแบตเตอรีของคุณ คุณจึงสามารถมองเห็นปริมาณประจุที่ยังเหลือบนแบตเตอรีอย่างคร่าวๆ ได้

 • เมื่อมีปริมาณประจุแบตเตอรีเกินกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ไอคอนแบตเตอรีจะเป็นสีเขียว

 • เมื่อมีปริมาณประจุแบตเตอรีถึง 25 เปอร์เซ็นต์ จะมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏอยู่เหนือไอคอนแบตเตอรีสีเขียว

 • เมื่อปริมาณประจุแบตเตอรีมาถึงระดับต่ำ วงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมาย "X" สีขาวจะปรากฏเหนือไอคอนแบตเตอรีสีเขียว

ถ้าคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนแบตเตอรี คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณประจุแบตเตอรีที่ยังเหลืออยู่ใกล้กับไอคอนแบตเตอรี เวลาที่เหลือก่อนที่แบตเตอรีจะหมด และแผนการใช้พลังงานที่คุณกำลังใช้

ถ้าปริมาณประจุแบตเตอรีอยู่ในระดับต่ำ และคุณได้กำหนดการตั้งค่าแผนการใช้พลังงานของคุณเองเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อปริมาณประจุลงมาถึงระดับแบตเตอรีต่ำ การแจ้งเตือนนั้นจะปรากฏหนือไอคอนแบตเตอรี

เมื่อคุณคลิกขวาที่ไอคอนแบตเตอรี เมนูจะปรากฏพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้

 • ตัวเลือกการใช้พลังงาน เปิดหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานหรือเลือกแผนการใช้พลังงาน

 • Windows Mobility Center เปิด Windows Mobility Center ที่คุณสามารถปรับการตั้งค่าของพีซีแบบเคลื่อนที่ที่ใช้งานบ่อยที่สุดจากตำแหน่งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสว่างของจอภาพ ปรับระดับเสียงของลำโพง ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีของคุณและอื่นๆ

  หมายเหตุ

  • Windows Mobility Center จะมีอยู่ในพีซีแบบเคลื่อนที่เท่านั้น และไม่ได้รวมอยู่ใน Windows Vista Starter หรือ Windows Vista Home Basic

 • แสดงไอคอนระบบ เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม' ที่คุณสามารถซ่อนไอคอนแบตเตอรีได้โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย พลังงาน

เมื่อคุณคลิกไอคอนแบตเตอรี ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรายการแบตเตอรีที่มีอยู่และปริมาณประจุที่เหลือทั้งหมด

คุณสามารถเลือกแผนการใช้พลังงานเริ่มต้นจากตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีได้อีกด้วย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน หรือเลือกแผนการใช้พลังงานที่ไม่ปรากฏอยู่บนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี ให้คลิก ตัวเลือกพลังงานอื่นๆ

เหตุใดเวลาที่เหลืออยู่บนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบางครั้ง

อายุการใช้งานของแบตเตอรีขึ้นอยู่กับสองสิ่งเป็นหลัก สิ่งที่คุณทำบนพีซีแบบเคลื่อนที่ในขณะที่ทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี และการตั้งค่าแผนการใช้พลังงานที่ควบคุมการใช้งานพลังงานของคอมพิวเตอร์ การใช้พลังงานของพีซีแบบเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคุณ และระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำกิจกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น การดูดีวีดีจะใช้พลังงานแบตเตอรีมากกว่าการอ่านและเขียนอีเมล เหตุผลเหล่านี้สามารถทำให้ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีรายงานปริมาณประจุและเวลาที่เหลือโดยประมาณล่าช้าได้

เมื่อใดที่สามารถเอาแบตเตอรีออกจากพีซีแบบเคลื่อนที่ออกได้อย่างปลอดภัย

ขึ้นอยู่กับพีซีแบบเคลื่อนที่และแบตเตอรี และมีความแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับพีซีแบบเคลื่อนที่หรือแบตเตอรีของคุณ

เหตุใดไอคอนแบตเตอรีจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไอคอนแบตเตอรีจะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับว่าพีซีแบบเคลื่อนที่ ของคุณเสียบปลั๊กอยู่หรือทำงานโดยใช้แบตเตอรี ไอคอนจะแสดงว่าแบตเตอรีของคุณกำลังชาร์จประจุอยู่หรือชาร์จเต็มแล้ว ไอคอนแบตเตอรีจะแสดงปริมาณประจุแบตเตอรีที่เหลืออยู่ทีละ 10 เปอร์เซ็นต์ และจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏถ้าปริมาณประจุแบตเตอรีมาถึงระดับต่ำและระดับใกล้หมด ท้ายที่สุด ลักษณะที่ปรากฏของแบตเตอรีจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าตรวจไม่พบแบตเตอรี

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายความหมายของไอคอนแบตเตอรีแบบต่างๆ

สถานะแบตเตอรี ไอคอน คำอธิบาย
สถานะแบตเตอรี

พีซีแบบเคลื่อนที่ เสียบปลั๊กไว้และแบตเตอรีกำลังชาร์จประจุ

ไอคอน
รูปภาพของแถวไอคอนแบตเตอรี แสดงการเพิ่มขึ้นของประจุไฟ พร้อมสัญลักษณ์ปลั๊กแบบสากลอยู่ด้านข้าง
คำอธิบาย

ไอคอนแบตเตอรีจะกะพริบสั้นๆ ในตอนแรกที่คุณเสียบปลั๊กพีซีแบบเคลื่อนที่ ในขณะที่แบตเตอรีกำลังชาร์จ ไอคอนแบตเตอรีจะมีปริมาณประจุเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มจาก 10 เปอร์เซ็นต์ก่อน

สถานะแบตเตอรี

แบตเตอรีที่อยู่ในพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว

ไอคอน
ไอคอนแสดงแบตเตอรีที่มีประจุไฟเต็มพร้อมปลั๊กแบบสากลอยู่ด้านข้าง
คำอธิบาย

พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณเสียบปลั๊กไว้และแบตเตอรีได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว

สถานะแบตเตอรี

พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี และแบตเตอรีกำลังปล่อยประจุ

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรีที่ประจุไฟลดลง
คำอธิบาย

เมื่อพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณกำลังทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี ไอคอนจะแสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู่ทีละ 10 เปอร์เซ็นต์ไปจนกระทั่งประจุมาถึงระดับแบตเตอรีต่ำ

สถานะแบตเตอรี

การแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีต่ำ

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรีเมื่อประจุไฟอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย

ปริมาณประจุแบตเตอรีเหลืออยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ

สถานะแบตเตอรี

การแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีถึงระดับวิกฤต

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรีเมื่อปริมาณประจุไฟลดลงมาถึงระดับแบตเตอรีใกล้หมด
คำอธิบาย

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อปริมาณประจุแบตเตอรีของคุณลดเหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ไอคอนแบตเตอรีจะแสดงการแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีถึงระดับวิกฤต ถ้าคุณมองเห็นการเตือน ให้เสียบปลั๊กพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณ หรือเตรียมตัวสูญเสียพลังงานแบตเตอรีที่เหลือไป

การแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีถึงระดับวิกฤตจะปรากฏเหนือไอคอนแบตเตอรีที่แสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีถึงระดับวิกฤต โปรดดูที่ การเลือกระดับพลังงานต่ำและระดับพลังงานใกล้หมดสำหรับแบตเตอรีของคุณ

สถานะแบตเตอรี

พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณเสียบปลั๊กไว้และแบตเตอรีไม่ได้รับการชาร์จ

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแสดงแบตเตอรีหมดพร้อมปลั๊กแบบสากลอยู่ด้านข้าง
คำอธิบาย

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี ไอคอนแบตเตอรีจะมีประจุเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มจาก10 เปอร์เซ็นต์ก่อน ถ้าไอคอนแบตเตอรีไม่แสดงว่ากำลังเติมประจุ แสดงว่าแบตเตอรีอาจไม่มีการรายงานสถานะการชาร์จ ถ้าพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณเสียบปลั๊กไว้เป็นเวลานานแล้ว และระดับแบตเตอรียังคงต่ำอยู่ แสดงว่าอาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีแบตเตอรีที่เก่า แบตเตอรีอาจมีการชาร์จไว้จนเต็มแล้ว แต่การชาร์จจนเต็มจะไม่ปรากฏเป็น 100 เปอร์เซนต์

สถานะแบตเตอรี

ไม่สามารถระบุสถานะแบตเตอรี

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรีเมื่อไม่สามารถบอกประจุไฟได้
คำอธิบาย

เปอร์เซ็นต์ของประจุไฟฟ้าคงเหลือในแบตเตอรีไม่สามารถทราบได้

สถานะแบตเตอรี

Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรีใน ช่องใส่แบตเตอรี

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนที่แสดงว่าตรวจไม่พบแบตเตอรี
คำอธิบาย

พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณเสียบปลั๊กไว้และตรวจไม่พบแบตเตอรี แบตเตอรีอาจจะถูกติดตั้งไว้ในช่องใส่แบตเตอรี หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรีหรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับพีซีแบบเคลื่อนที่หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีช่องใส่แบตเตอรี คุณจะมองไม่เห็นไอคอนแบตเตอรี

ฉันจะเปลี่ยนระดับแบตเตอรีต่ำได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับแบตเตอรีต่ำ

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าแผน ภายใต้แผนการใช้พลังงานที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผน ให้คลิก ปเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย แบตเตอรี ขยาย ระดับแบตเตอรีต่ำ คลิก ใช้แบตเตอรี แล้วคลิกลูกศรเพื่อเปลี่ยนหมายเลขเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของประจุแบตเตอรีที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรีต่ำ

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อปริมาณประจุแบตเตอรีถึงระดับแบตเตอรีใกล้หมด Windows จะดำเนินการตามการกระทำที่ระบุไว้เมื่อแบตเตอรีมาถึงระดับใกล้หมด โดยค่าเริ่มต้น การกระทำเมื่อแบตเตอรีอยู่ในระดับใกล้หมด คือการทำให้พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต ในกรณีนี้ Windows บันทึกการทำงานของคุณลงในฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้สามารถคืนค่าได้เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมดไฮเบอร์เนต เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการกระทำเมื่อแบตเตอรีใกล้หมด ให้ดูที่ การเลือกระดับพลังงานต่ำและระดับพลังงานใกล้หมดสำหรับแบตเตอรีของคุณ

ฉันจะซ่อนไอคอนแบตเตอรีไว้ในพื้นที่แจ้งเตือนได้อย่างไร

เมื่อต้องการซ่อนไอคอนแบตเตอรี

 1. คลิกขวาบนแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ พื้นที่แจ้งเตือน

 3. ภายใต้ ไอคอนระบบ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย พลังงาน

ถ้าไม่มีกล่องกาเครื่องหมาย พลังงาน คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีแบตเตอรีติดตั้งอยู่ หรือ การตั้งค่าบางอย่างของแถบงานอาจมีการจัดการโดยผู้ดูแลระบบเหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างได้

ื่เมื่อต้องการแสดงไอคอนแบตเตอรี

 1. คลิกขวาบนแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ พื้นที่แจ้งเตือน

 3. ภายใต้ ไอคอนระบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พลังงาน

ฉันสามารถเลือกแผนการใช้พลังงานที่ปรากฏบนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีได้อย่างไร

ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี สามารถแสดงแผนการใช้พลังงานสามแผนด้วยกัน โดยแต่ละแผนจะแสดงแผนแต่ละชนิด

 • แผนที่รักษาสมดุลของการสงวนพลังงานกับประสิทธิภาพ (แผนสมดุล)

 • แผนที่ช่วยประหยัดพลังงาน (แผนประหยัดพลังงาน)

 • แผนที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของระบบ (แผนประสิทธิภาพสูง)

เมื่อต้องการเลือกแผนการใช้พลังงานที่ปรากฏบนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก แผนเพิ่มเติม แล้วเลือกแผนการใช้พลังงาน แผนใดๆ ที่คุณสร้าง รวมถึงแผนการใช้พลังงานจากผู้ผลิตพีซึแบบเคลื่อนที่ จะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนเพิ่มเติม

   หรือ

  • การสร้างแผนการใช้พลังงานใหม่โดยยึดตามแผนเริ่มต้นแผนหนึ่งแผนใดต่อไปนี้ สำหรับขัอมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการลบแผนการใช้พลังงาน (ชุดรูปแบบ)

  โดยค่าเริ่มต้น แผนการใช้พลังงานที่คุณเลือกหรือสร้างจะกลายเป็นแผนที่ใช้อยู่งาน แล้วจะปรากฏอยู่บนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี เมื่อต้องการทำให้แผนการใช้พลังงานเดิมกลับมาทำงานอีกครั้ง ให้เลือกจากตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี

ฉันจะหยุดไม่ให้ Windows เตือนฉันว่าปริมาณประจุแบตเตอรีอยู่ในระดับต่ำได้อย่างไร

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าแผน ภายใต้แผนการใช้พลังงานที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผน ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย แบตเตอรี ขยาย การแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีต่ำ คลิก ใช้แบตเตอรี คลิกลูกศร แล้วคลิก ปิด

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเลือกแผนการใช้พลังงานจากตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในองค์กร เช่น โรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล หรือธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ ขององค์กรคุณอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานหรือกระทั่งเอาการตั้งค่าบางอย่างออกโดยใช้ 'นโยบายกลุ่ม' 'นโยบายกลุ่ม' เป็นคุณลักษณะของ Windows ที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการเข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ ของWindows สำหรับผู้ใช้

ถ้าคุณคิดว่า 'นโยบายกลุ่ม' ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานที่คุณต้องการเข้าถึง ให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเลือกแผนการใช้พลังงานอื่น เนื่องจากผู้ดูแลอาจกำหนดแผนการใช้พลังงานที่ใช้งานอยู่ให้กับคุณแทนที่จะอนุญาตให้คุณเลือกเอง

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแผนการใช้พลังงานนั้นเหมาะสมกับความต้องการของฉัน

ถึงแม้ว่าแผนการใช้พลังงานแบบสมดุลจะเหมาะสมกับความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนส่วนใหญ่ แต่คุณต้องตัดสินว่าแผนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเดินทางเป็นประจำและใช้พลังงานแบตเตอรีเป็นช่วงเวลานานๆ แผนประสิทธิภาพสูงอาจไม่สามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรีให้นานเท่าที่คุณต้องการได้ ในกรณีนี้ แผนประหยัดพลังงานอาจจะดีกว่า ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กไว้เสมอเมื่อคุณใช้งาน แผนประหยัดพลังงานอาจไม่สามารถให้ประสิทธิภาพของระบบตามที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังดูดีวีดี

เมื่อต้องการดูแผนการใช้พลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปเหนือไอคอน ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี