การเรียกดู การส่งกระแสข้อมูล และการดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลจาก Online Media ใน Windows Media Center

Windows Media Center เสนอโปรแกรมของคู่ค้าใน Online Media หลายโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านความบันเทิงของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเล่นเกมต่างๆ เมื่อต้องการ ใช้รูปภาพร่วมกัน ค้นหาเพลงดิจิทัลและรายการวิทยุ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ และดูวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต บางส่วนของโปรแกรมเหล่านี้จะถูกติดตั้งมาล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center บางโปรแกรมต้องมีการติดตั้ง และโปรแกรมอื่นๆ จะทำงานบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้ง

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเข้าถึงโปรแกรมใหม่ๆ

  • ในหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ สื่อออนไลน์ แล้วจึงคลิกไอคอนใดไอคอนหนึ่งซึ่งอยู่ถัดจาก ไลบรารีโปรแกรม เช่น มีอะไรใหม่

เมื่อต้องการเข้าถึงโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

  • บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ สื่อออนไลน์ แล้วคลิก ไลบรารีโปรแกรม

หมายเหตุ

  • Windows Media Center ช่วยให้คุณสามารถริพ เขียน เก็บ และจัดระเบียบเพลง วิดีโอ รูปภาพ และรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและอย่าคัดลอกหรือนำรายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปใช้ด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างของรายการที่อาจได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์รวมถึง เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง ภาพถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว คลิปภาพยนตร์และวิดีโอ เช่นเดียวกับเสียงและเพลง (รวมทั้งที่เข้ารหัสเป็น MP3 ไว้)

    การใช้รายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจเป็นเหตุให้คุณได้รับโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญาที่ร้ายแรง การคัดลอกหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยังเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คุณได้ยอมรับเมื่อติดตั้ง Windows Vista เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งาน ที่นี่

  • ไอคอนเพิ่มเติมที่ปรากฏใน สื่อออนไลน์ ในหน้าจอ เริ่มต้น ใน Windows Media Center จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค