คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

ได้ ใน Windows รุ่นนี้ คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ โดยใช้คุณลักษณะ 'ลดขนาด' ใน 'การจัดการดิสก์' คุณสามารถลดขนาด พาร์ติชัน หรือ ไดรฟ์ข้อมูล ที่มีอยู่เพื่อสร้าง พื้นที่ดิสก์ที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลใหม่ได้ (คำว่า 'พาร์ติชัน' และ 'ไดรฟ์ข้อมูล' มักจะใช้แทนกันได้)

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการลดขนาด แล้วคลิก ลดขนาดไดรฟ์ข้อมูล

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลดขนาดไดรฟ์ข้อมูล ให้เปิด 'การจัดการดิสก์' คลิก วิธีใช้ บนแถบเมนู คลิก หัวข้อวิธีใช้ คลิกแท็บ เนื้อหา แล้วคลิก การจัดการดิสก์: ยินดีต้อนรับ คลิก การจัดการไดรฟ์ข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นคลิก ลดขนาดไดรฟ์ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีหลายพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถลบ แล้วสร้างพาร์ติชันจากพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรรที่ได้มา เมื่อคุณลบพาร์ติชัน ข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันนั้นจะถูกลบออก

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ด้วยโปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่น ผู้ผลิตอื่นหลายรายได้เสนอโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่ได้โดยไม่ต้องลบข้อมูลออก