การเปลี่ยนชุดรูปแบบเดสก์ท็อป

Windows Vista มี ชุดรูปแบบสองชุด คือ‍ Windows Vista และ Windows Classic ซึ่งมีรูปลักษณ์และการใช้งานคล้ายกับ Windows รุ่นก่อน ผู้ที่มีบัญชีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถเลือกชุดรูปแบบของตนเองได้

รูปภาพของเดสก์ท็อปที่มีชุดรูปแบบ Windows Vista
ชุดรูปแบบของ Windows Vista ให้รูปลักษณ์ใหม่กับเดสก์ท็อป
รูปภาพของเดสก์ท็อปที่มีชุดรูปแบบ Windows Classic
ชุดรูปแบบ Windows Classic จะมีลักษณะคล้ายกับของ Windows รุ่นก่อน
  1. เปิด 'การตั้งค่าชุดรูปแบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก ชุดรูปแบบ

  2. ภายใต้ ชุดรูปแบบ เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ อาจพัฒนาชุดรูปแบบเพิ่มเติมสำหรับให้ดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อ ดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ที่คุณไว้ใจเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์สามารถไว้ใจได้.

  • คุณสามารถบันทึกพื้นหลังเดสก์ท็อป เสียงของระบบ ไอคอน และองค์ประกอบอื่นๆ ให้เป็นชุดรูปแบบแบบกำหนดเองได้ เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันเป็นชุดรูปแบบ ให้คลิก บันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับชุดรูปแบบ จากนั้นคลิก บันทึก