การเปลี่ยนแปลงลักษณะของถังรีไซเคิล

'ถังรีไซเคิล' มีลักษณะที่ปรากฏสองรูปแบบที่แตกต่างกันคือ รูปแบบหนึ่งเมื่อมีไม่ข้อมูลใดๆ อยู่ และอีกรูปแบบหนึ่งมีแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่ภายใน ไอคอนที่แสดงสองสถานะที่แตกต่างกันของ 'ถังรีไซเคิล' ได้แก่

รูปภาพการเปรียบเทียบถังรีไซเคิลเมื่อว่างและเต็ม
การเปรียบเทียบ 'ถังรีไซเคิล' เมื่อว่าง (ซ้าย) และเต็ม (ขวา)

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่่ปรากฏของ 'ถังรีไซเคิล' ด้วยตนเองได้โดยการเปลี่ยนไอคอนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองไอคอน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของถังรีไซเคิล

  1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

  2. คลิก เปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป

  3. ในรายการไอคอนเดสก์ท็อป ให้คลิก ถังรีไซเคิล (เต็ม) หรือ ถังรีไซเคิล (ว่าง) แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเปลี่ยน 'ถังรีไซเคิล' เป็นไอคอนใหม่ ให้คลิก เปลี่ยนไอคอน เลือกไอคอนจากรายการ แล้วคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการเปลี่ยน 'ถังรีไซเคิล' เป็นไอคอนเดิม ให้คลิก คืนค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบเดสก์ท็อปของคุณ ลักษณะที่ปรากฏของไอคอน 'ถังรีไซเคิล' อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย