การเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปของ Internet Explorer

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

แสดงทั้งหมด

ฉันจะตั้งค่าโฮมเพจของฉันได้อย่างไร

โฮมเพจของคุณจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Internet Explorer คุณสามารถสร้างโฮมเพจเดี่ยว หรือสร้างชุดแท็บโฮมเพจได้โดยการเพิ่มที่อยู่ของเว็บหลายๆ เว็บเข้าไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนโฮมเพจ Internet Explorer

ฉันจะลบประวัติการท่องเว็บของฉัน และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวได้อย่างไร

คุณสามารถลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หรือคุกกี้ ประวัติการเรียกดูเว็บของคุณ รายการในฟอร์มที่เก็บไว้ และรหัสผ่านที่เก็บไว้ได้ ภายใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ต่อไปนี้:

ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Internet Explorer บันทึกประวัติการเรียกดูของคุณได้ด้วยโดยใช้การเรียกดูแบบ InPrivate สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกดูแบบ InPrivate ให้ดูที่การเรียกดูแบบ InPrivate คืออะไร

การตั้งค่าการค้นหาคืออะไร และฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านั้นได้อย่างไร

การตั้งค่าการค้นหาจะยอมให้คุณเพิ่มหรือเอาผู้ให้บริการการค้นหาที่ถูกใช้ในกล่องค้นหาออก คุณยังสามารถเลือกผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ต่อไปนี้

การตั้งค่าแท็บทำอะไรได้บ้าง

การตั้งค่าเบราว์เซอร์แบบแท็บจะยอมให้คุณเปลี่ยนแปลงวิธีที่ Internet Explorer ทำงานกับแท็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเรียกดูแบบแท็บใน Internet Explorer 8: คำถามที่ถามบ่อย ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 7 ให้ดูที่ การเรียกดูแบบแท็บใน Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย

การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏคืออะไร

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของ Internet Explorer

การตั้งค่า
ทำอะไรได้บ้าง

สี

ให้คุณตั้งค่าสีของข้อความและสีพื้นหลังเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสี ให้ดูที่ การเปลี่ยนสีและแบบอักษรที่ใช้สำหรับเว็บเพจ

แบบอักษร

ให้คุณเปลี่ยนแบบอักษรที่ใช้เมื่อแสดงเว็บเพจได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบบอักษร ให้ดูที่ การเปลี่ยนขนาดข้อความของเว็บเพจใน Internet Explorer

ภาษา

ให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการแสดงเว็บเพจและในแถบที่อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษา ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของ Internet Explorer

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ให้คุณกำหนดให้ Internet Explorer ละเว้นสี ลักษณะแบบอักษร และขนาดแบบอักษรที่ถูกระบุไว้บนเว็บเพจ และให้ใช้สีที่คุณระบุไว้ คุณยังสามารถระบุสไตล์ชีตเพื่อใช้จัดรูปแบบของเว็บเพจได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การเปลี่ยนสีและแบบอักษรที่ใช้สำหรับเว็บเพจ และ การใช้สไตล์ชีตในการจัดรูปแบบเว็บเพจ