ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

แท็บ 'ความปลอดภัยของ Internet Explorer' จะถูกใช้ในการตั้งค่าและเปลี่ยนตัวเลือกที่ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากเนื้อหาออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer ได้อย่างไร

หากคุณไม่ได้กำลังดูที่การตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer อยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว:

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

โซนความปลอดภัยคืออะไร

Internet Explorer กำหนดให้เว็บไซต์ทั้งหมดเป็นหนึ่งในสี่ของโซนความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเฉพาะที่ ไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด โซนที่เว็บไซต์ถูกกำหนดให้อยู่นั้นจะระบุการตั้งค่าความปลอดภัยที่นำมาใช้สำหรับไซต์นั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโซนความปลอดภัยของ Internet Explorer ทั้งสี่โซน

โซน
คำอธิบาย

อินเทอร์เน็ต

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินเทอร์เน็ตจะใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลางค่อนข้างสูง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นปานกลาง หรือสูงได้) เว็บไซต์ที่การตั้งค่าความปลอดภัยนี้ไม่ถูกใช้ด้วยคือ เว็บไซต์ที่อยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ หรือไซต์ที่คุณใส่เป็นการเฉพาะเจาะจงเข้าไปในโซนของไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด

อินทราเน็ตเฉพาะที่

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่จะใช้กับเว็บไซต์และเนื้อหาที่ถูกเก็บบนเครือข่ายขององค์กรหรือธุรกิจ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่เชื่อถือได้

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่เชื่อถือได้จะใช้กับไซต์ที่คุณได้ทำการระบุไว้โดยเฉพาะ ว่าเป็นไซต์ที่คุณไว้ใจว่าจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่เชื่อถือได้ถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่ถูกจำกัด

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่ถูกจำกัดนี้จะใช้กับไซต์ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย การเพิ่มไซต์ลงในโซนที่ถูกจำกัดจะไม่เป็นการบล็อกไซต์เหล่านั้น แต่จะป้องกันไม่ให้ไซต์เหล่านั้นใช้สคริปต์หรือเนื้อหาแบบแอ็กทิฟใดๆ ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่ถูกจำกัดถูกตั้งค่าให้เป็นระดับสูง และไม่สามารถเปลี่ยนได้

หมายเหตุ

  • นอกเหนือจากระดับความปลอดภัยเริ่มต้นแล้ว คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยแต่ละค่าได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิกปุ่ม ระดับแบบกำหนดเอง

ฉันจะกำหนดเว็บไซต์ให้กับโซนความปลอดภัยได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเอาเว็บไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย ให้ดูที่ โซนความปลอดภัย: การเพิ่มหรือเอาเว็บไซต์ออก

ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแท็บนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและคุกกี้จะต้องกระทำในแท็บความเป็นส่วนตัว