คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่คุณกดแป้นก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มซ้ำ ความเร็วในการซ้ำของอักขระบนแป้นพิมพ์ และอัตราที่เคอร์เซอร์กะพริบ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการหน่วงเวลาก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มซ้ำ

  1. เปิด 'แป้นพิมพ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. ภายใต้ พิมพ์อักขระซ้ำ ให้ลากแถบเลื่อน หน่วงเวลาพิมพ์ซ้ำ ไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มจำนวนเวลาที่คุณต้องกดแป้นค้างไว้ก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มซ้ำ ลากแถบเลื่อนไปทางขวาเพื่อจำนวนลดเวลาก่อนที่อักขระจะเริ่มซ้ำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการซ้ำของอักขระบนแป้นพิมพ์

  1. เปิด 'แป้นพิมพ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. ภายใต้ พิมพ์อักขระซ้ำ ให้ลากแถบเลื่อน อัตราการพิมพ์ซ้ำ ไปทางซ้ายเพื่อทำให้อักขระบนแป้นพิมพ์ซ้ำช้าลง หรือไปทางขวาเพื่อทำให้อักขระซ้ำเร็วขึ้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราการกะพริบของเคอร์เซอร์

  1. เปิด 'แป้นพิมพ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. ลากแถบเลื่อน อัตราการกระพริบเคอร์เซอร์ ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็วในการกะพริบของเคอร์เซอร์ ถ้าคุณลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายจนสุด เคอร์เซอร์จะหยุดกะพริบ