ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

การตั้งค่าพร็อกซีถูกนำมาใช้เพื่อแจ้งให้ Internet Explorer ทราบเกี่ยวกับที่อยู่เครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์สื่อกลาง (รู้จักกันในชื่อของ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งถูกนำมาใช้ระหว่างเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตบนบางเครือข่าย การเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเป็นสิ่งที่คุณมักจะต้องทำ หากคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายขององค์กร ตามค่าเริ่มต้น Internet Explorer จะตรวจพบการตั้งค่าพร็อกซีโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะต้องตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ โดยทำดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วคลิก การตั้งค่า LAN

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ LAN ของคุณ

 5. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

 6. ในกล่อง พอร์ต ให้พิมพ์หมายเลขพอร์ต

 7. หากเครือข่ายของคุณต้องใช้ที่อยู่พร็อกซีแยกกันสำหรับบริการที่ต่างกัน อาทิ เช่น HTTP, HTTPS หรือ FTP ให้คลิกปุ่มขั้นสูง แล้วพิมพ์ที่อยู่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวที่จะใช้

 8. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง จนกระทั่งคุณกลับไปที่ Internet Explorer

หากคุณทำตามขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และยังคงพบว่าระบบไม่จดจำที่อยู่ที่คุณพิมพ์สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ควรตรวจสอบบางสิ่งต่อไปนี้

 • หากคุณกำลังป้อน Uniform Resource Locator (URL) หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องหมายทับ (/) แทนที่จะใช้เครื่องหมายทับขวา (\) เมื่อพิมพ์ที่อยู่ ตัวอย่างเช่น วิธีที่ถูกต้องคือพิมพ์ http://servername ไม่ใช่ http:\\servername

 • หากคุณกำลังป้อน Universal Naming Convention (UNC) หรือที่อยู่เครือข่ายเฉพาะที่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนที่จะใช้เครื่องหมายทับ (/) ตัวอย่างเช่น วิธีที่ถูกต้องคือพิมพ์ \\servername ไม่ใช่ //servername

หมายเหตุ

 • ในสภาวะแวดล้อมขององค์กรบางแห่ง การตั้งค่าเครือข่ายหรือพร็อกซีอาจจะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล