การเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น

แม้ว่า Windows Mail จะถูกใช้เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นโดยเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการส่งอีเมล แต่คุณสามารถเลือกโปรแกรมอีเมลอื่นเป็นโปรแกรมเริ่มต้นได้ ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นกลับไปเป็น Windows Mail คุณก็สามารถทำได้ตลอดเวลา

  1. เปิด 'โปรแกรมเริ่มต้น' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

  2. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

  3. ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิกโปรแกรมอีเมลที่คุณต้องการจะใช้ แล้วคลิก ตั้งโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ในครั้งแรกที่คุณเริ่มโปรแกรมเหล่านี้ โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมจะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมนั้นเป็นโปรแกรมเริ่มต้นหรือไม่ ถ้าคุณเลือกให้ทำเช่นนั้น โปรแกรมดังกล่าวจะกลายเป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ แม้ว่าคุณจะเคยเลือกโปรแกรมอื่นไว้โดยใช้ 'ตั้งโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น' ก็ตาม