การเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นระบบ (มัลติบูต)

ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบอยู่บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกระบบที่จะเริ่มการทำงานเมื่อคุณเปิดเครื่องได้ ระบบปฏิบัติการที่มากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์มักจะเรียกว่า การกำหนดค่าแบบมัลติบูต

  1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  2. คลิก การตั้งค่าระบบขั้นสูง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้น ภายใต้ การเริ่มและการกู้คืน ให้คลิก การตั้งค่า

  4. ภายใต้ การเริ่มต้นระบบ ในรายการ ระบบปฏิบัติการเริ่มต้น ให้คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้เมื่อเปิดเครื่องหรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

เคล็ดลับ

  • เพื่อให้สามารถเลือกระบบปฏิบัติการที่จะใช้เมื่อคุณเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะเวลาการแสดงรายการระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกจำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ก่อนที่ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ