การเปลี่ยนชนิดแฟ้มที่เล่นใน Windows Media Player

คุณสามารถกำหนดให้ Windows Media Player เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับ ชนิดแฟ้ม (รูปแบบ) เฉพาะหรือแฟ้มสื่อทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' เพื่อกำหนดให้โปรแกรมเล่นเป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่ใช้เมื่อคุณใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีเข้าไปในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดให้โปรแกรมเล่นเป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มเฉพาะ ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดให้โปรแกรมเล่นเป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับแฟ้มสื่อทั้งหมดและ 'เล่นอัตโนมัติ' ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณต้องเข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลเพื่อเปลี่ยนชนิดแฟ้มที่โปรแกรมเล่นจะเล่นเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • โปรแกรมเล่นอาจไม่สามารถเล่นแฟ้มได้ ถึงแม้ว่าคุณเลือกชนิดแฟ้มนั้นก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากแฟ้มนั้นใช้ ตัวแปลงสัญญาณ ซึ่งไม่ได้ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ และวิธีการดาวน์โหลด ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ

  • โปรแกรมเล่นสามารถเล่นแฟ้มชนิดอื่นได้แต่ไม่สามารถตั้งค่าเป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับแฟ้มชนิดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแฟ้มทั้งหมดที่โปรแกรมเล่นรองรับ ให้ดูที่บทความ รูปแบบแฟ้มมัลติมีเดียของ Windows Media Player