การเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณอาจใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเปลี่ยน แบบอักษร ที่ใช้ในการแสดงแป้นเหล่านั้นบนหน้าจอ แบบอักษรที่คนส่วนใหญ่พบว่าดูได้ง่ายที่สุดคือแบบอักษร Verdana และ Arial

  1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  2. คลิกเมนู การตั้งค่า แล้วคลิก แบบอักษร

  3. ในกล่อง แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษร แล้วคลิก ตกลง