การเปลี่ยนเสียงของโปรแกรมผู้บรรยาย

คุณสามารถเปลี่ยนความเร็ว ระดับเสียง และความสูงต่ำของเสียงที่ 'ผู้บรรยาย' ใช้

  1. เปิด 'ผู้บรรยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ผู้บรรยาย

  2. คลิก การตั้งค่าเสียง แล้วปรับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเลือกเสียงอื่น คลิกเสียงที่คุณต้องการใช้ในกล่อง เลือกเสียง

    • สำหรับเสียงที่เร็วขึ้น ให้เลือกตัวเลขในรายการ ตั้งค่าความเร็ว ตัวเลขยิ่งสูงเท่าใด เสียงจะเร็วขึ้นเท่านั้น

    • สำหรับเสียงที่ดังขึ้น ให้เลือกตัวเลขในรายการ ตั้งค่าความดัง ตัวเลขยิ่งสูงเท่าใด เสียงจะดังขึ้นเท่านั้น

    • สำหรับเสียงที่สูงขึ้น ให้เลือกตัวเลขในรายการ ตั้งค่าระดับเสียง ตัวเลขยิ่งสูงเท่าใด เสียงจะสูงขึ้นเท่านั้น เสียงที่สูงขึ้นสามารถทำให้บางคนได้ยินชัดเจนขึ้น

'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา ดังนั้นถ้าขั้นตอนข้างบนไม่สามารถใช้ได้ แสดงว่า 'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ