การเปลี่ยนจำนวนวันที่มีการเก็บเว็บเพจในประวัติการเรียกดู

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

คุณสามารถเลือกจำนวนวันที่ Internet Explorer จะเก็บประวัติของเว็บเพจต่างๆ ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม หลังจากระยะเวลาดังกล่าว จะมีการลบประวัติดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก การตั้งค่า

  4. ภายใต้ ประวัติ ให้ระบุจำนวนวันที่คุณต้องการให้ Internet Explorer จดจำเว็บเพจที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม ในกรณีที่คุณไม่ต้องการเก็บประวัติเว็บเพจ ให้ตั้งค่าจำนวนวันเป็น 0

  5. คลิก ตกลง สองครั้ง