การเปลี่ยนเมนู 'เริ่ม' เป็นมุมมองคลาสสิค

คุณอาจคุ้นเคยกับมุมมองคลาสสิคของเมนู 'เริ่ม' ถ้าคุณเคยใช้ Windows รุ่นก่อนๆ มาแล้ว

รูปภาพของเมนู 'เริ่ม' ในมุมมอง 'Classic'
คุณสามารถตั้งเมนู 'เริ่ม' ที่เป็นค่าเริ่มต้นให้มีลักษณะคล้ายกับ Windows รุ่นก่อนๆ ได้
  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

  2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' คลิก เมนู 'เริ่ม' แบบคลาสสิค แล้วคลิก ตกลง