คุณมีตัวเลือกหลายๆ ตัวเลือกสำหรับการควบคุมระดับเสียงใน Windows Media Player รวมถึงการปรับระดับเสียง การปิดเสียง และการลดความแตกต่างของระดับเสียงในเพลงและระหว่างเพลง โปรดจำไว้ว่าตัวควบคุมอื่นๆ ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจมีผลกับการตั้งค่าระดับเสียงและลักษณะพิเศษของเสียงในโปรแกรมเล่น หากคุณพบปัญหา ให้ลองปรับการตั้งค่าเสียงของ Windows ตัวควบคุมบนลำโพง ซับวูฟเฟอร์หรือเครื่องขยายเสียง หรือการตั้งค่าของซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียงของลำโพงใน Windows ให้ดูที่ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียง ให้ลากแถบเลื่อน ระดับเสียงรูปภาพของตัวเลื่อน 'ระดับเสียง'. เมื่อต้องการปิดระดับเสียง ให้คลิกปุ่ม ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง'. เมื่อต้องการคืนค่าเสียง ให้คลิกปุ่ม ปิดเสียง อีกครั้ง รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง'.

เมื่อต้องการลดความแตกต่างของระดับเสียงภายในเพลง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของระดับเสียงในเพลงได้ด้วยการลดความแตกต่างระหว่างเสียงดังที่สุดและเบาที่สุด คุณลักษณะนี้สามารถใช้ได้กับแฟ้มที่เข้ารหัสด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio 9 Lossless หรือ Windows Media Audio 9 Professional เท่านั้น

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก โหมดเงียบ

 2. คลิกการเชื่อมโยง เปิด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างเสียงดังและเสียงเบา ให้คลิก ความแตกต่างปานกลาง

  • สำหรับความแตกต่างน้อยที่สุดระหว่างเสียงดังและเสียงเบา ให้คลิก ความแตกต่างเล็กน้อย

 3. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' ในบานหน้าต่าง 'การเพิ่มประสิทธิภาพ'

เมื่อต้องการลดความแตกต่างระหว่างเพลง

หากเพลงของคุณเล่นในระดับเสียงที่แตกต่างกัน คุณสามารถกำหนดระดับเสียงของโปรแกรมเล่นได้ (หรือที่เรียกว่า ปรับให้ดังเท่ากัน) เพื่อให้คุณไม่ต้องปรับระดับเสียงด้วยตัวเองเมื่อเริ่มเล่นเพลงใหม่ โปรแกรมเล่นจะปรับระดับเสียงให้ดังเท่ากันโดยการอ่านค่าการปรับระดับเสียงในแฟ้ม แล้วปรับระดับเสียงให้สอดคล้องกันในระหว่างการเล่น การปรับระดับเสียงจะใช้ได้กับแฟ้มที่เป็นรูปแบบ Windows Media หรือ MP3 และมีค่าการปรับระดับเสียง ค่านี้จะถูกเพิ่มลงในแฟ้มที่สร้างโดยอัตโนมัติในระหว่างการริพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่านี้ลงในแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่คุณใส่เพิ่มลงในไลบรารีของโปรแกรมเล่น การเพิ่มค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพของแฟ้มหรือวิธีการเล่นแฟ้มนั้นในโปรแกรมเล่นหรือในอุปกรณ์สื่อแบบพกพาอื่น ๆ เมื่อต้องการเปิดการปรับระดับเสียง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก การต่อเพลงและการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

 2. คลิกการเชื่อมโยง เปิดการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

 3. การเพิ่มค่าการปรับระดับเสียงลงในแฟ้ม เล่นทั้งแฟ้ม โปรแกรมเล่นจะปรับระดับเสียงของแฟ้มเมื่อคุณเล่นแฟ้มในครั้งต่อไป

 4. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' ในบานหน้าต่าง 'การเพิ่มประสิทธิภาพ'
 5. (ทางเลือก) เมื่อต้องการเพิ่มค่าการปรับระดับเสียงลงในแฟ้ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี แล้วคลิก เพิ่มลงในไลบรารี

  • คลิก ตัวเลือกขั้นสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มค่าการปรับระดับเสียงให้กับทุกแฟ้ม (ช้า)