ถ้ามีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นได้ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณจะใช้บ่อยที่สุด ด้วยวิธีดังกล่าว เมื่อคุณพิมพ์โดยใช้ Windows หรือโปรแกรมของคุณ คุณจะไม่ต้องเลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเมื่อใดก็ได้ และคุณยังคงสามารถเลือกเครื่องพิมพ์อื่นๆ สำหรับงานพิมพ์ได้ตามโอกาส

  1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เครื่องหมายถูกจะปรากฏบนไอคอนเครื่องพิมพ์เพื่อทำเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดไปยัง 'เครื่องพิมพ์' บนเมนู 'เริ่ม' ให้คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก คุณสมบัติ จากนั้นบนแท็บ เมนู 'เริ่ม' คลิก กำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง