การเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่าของคุณ

ภาษาสำหรับการป้อนค่า คือ การตั้งค่าใน Windows ที่ควบคุมภาษาที่คุณใช้พิมพ์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า คุณต้องเพิ่มภาษานั้นลงใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

  • คลิกปุ่ม ภาษาอินพุต บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาสำหรับการป้อนค่าที่คุณต้องการใช้

    รูปของ แถบภาษา
    แถบภาษา

    หมายเหตุ

    • ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้คลิกขวาที่ แถบงาน ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก แถบภาษา