การเปลี่ยนการตั้งค่าเดสก์ท็อประยะไกล

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์และทรัพยากรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ของฉัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ หรือคลิปบอร์ดในขณะเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้ วิธีการนี้เรียกว่า การเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์หรือทรัพยากร (ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์หรือไดรฟ์) การเปลี่ยนเส้นทางมีวิธีการดังนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทรัพยากรท้องถิ่น

 3. ภายใต้ ทรัพยากรและอุปกรณ์ท้องถิ่น เลือกอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง เมื่อต้องการดูอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้คลิก มากขึ้น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 และคุณต้องการคัดลอกและวางแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซึ่งมีโฟลเดอร์ชั่วคราวของคุณอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ มักจะเป็นไดรฟ์ C

 • เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ทำให้คุณไม่สามารถคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไปยังโฟลเดอร์รากของไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ ยกเว้นว่าคุณจะเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เริ่มต้น

มีอะไรใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางใน Windows รุ่นนี้

การเปลี่ยนเส้นทางได้รับการพัฒนาและขยายความสามารถใน Windows รุ่นนี้ ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางโปรแกรมเล่นสื่อให้ขึ้นอยู่กับ Media Transfer Protocol (MTP) และกล้องดิจิทัลให้ขึ้นอยู่กับ Picture Transfer Protocol (PTP) ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ Plug and Play

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ ทรัพยากรท้องถิ่น แล้วคลิก มากขึ้น

 3. ภายใต้ ทรัพยากรและอุปกรณ์ท้องถิ่น คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก อุปกรณ์ Plug and Play ที่สนับสนุน

  อุปกรณ์ Plug and Play ที่สนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางและได้รับการต่อไว้จะปรากฏในรายการนี้ ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต่อไว้ไม่ปรากฏในรายการ แสดงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทาง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละอุปกรณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถถ่ายโอนเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) จากโปรแกรมเล่นสื่อที่เปลี่ยนเส้นทางได้

 • การเปลี่ยนเส้นทางของอุปกรณ์ Plug and Play จะมีเฉพาะใน Windows Vista Enterprise และ Windows Vista Ultimate เมื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เรียกใช้ Windows Vista

 • การเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ Plug and Play ไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลแบบเรียงซ้อน (เมื่อคุณเชื่อมต่อจากระยะไกลกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และจากเซสชันนั้น คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่อง การเชื่อมต่อครั้งที่สองจะถูกเรียงซ้อนไว้) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางและใช้อุปกรณ์ Plug and Play ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องที่สองจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางและใช้งานอุปกรณ์ Plug and Play กับคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองได้

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนข้างต้น คุณยังสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางไดรฟ์หรืออุปกรณ์ที่คุณต่อหรือเชื่อมต่อในอนาคตโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางไดรฟ์หรืออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อหรือต่อสาย

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ ทรัพยากรท้องถิ่น แล้วคลิก มากขึ้น

 3. ภายใต้ ทรัพยากรและอุปกรณ์ท้องถิ่น คลิกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก ไดร์ฟ แล้วคลิก ไดร์ฟที่ฉันจะเชื่อมต่อภายหลัง
  หรือ
  คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก อุปกรณ์ Plug and Play ที่สนับสนุน แล้วคลิก อุปกรณ์ที่ฉันจะเสียบปลั๊กในภายหลัง

ใน Windows Vista Enterprise และ Windows Vista Ultimate คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ Microsoft Point of Service สำหรับ .NET (POS สำหรับ .NET) เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ คุณต้องแก้ไขแฟ้ม โพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (.rdp) เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้แสดงไว้ภายใต้อุปกรณ์และทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้ม .rdp

ค่าเริ่มต้นของแฟ้ม .rdp คือแฟ้มที่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ของคุณ เมื่อต้องการทำให้สามารถมองเห็นได้ โปรดดู การแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้

 1. เปิดแฟ้ม .rdp ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad

 2. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้

  redirectposdevices:i:ค่า
  • ถ้า ค่า = 0 แสดงว่าการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ Microsoft Point of Service สำหรับ .NET (POS สำหรับ .NET) ถูกปิดใช้งาน

  • ถ้า ค่า = 1 แสดงว่าการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ Microsoft Point of Service สำหรับ .NET (POS สำหรับ .NET) ถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ

 • เปิด Notepad โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรม คลิก Accessories แล้วคลิก Notepad

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแฟ้ม .rdp ให้ไปที่ การตั้งค่าโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกลใน Windows Server 2003 และใน Windows XP บนเว็บไซต์ของ Microsoft

ฉันสามารถฟังเพลงหรือเสียงอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

'เดสก์ท็อประยะไกล' ถูกตั้งค่าให้ "นำ" เสียงจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ทรัพยากรท้องถิ่น

 3. ภายใต้ เสียงคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้คลิก นำมายังคอมพิวเตอร์นี้

ฉันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเดสก์ท็อประยะไกลที่มีการเชื่อมต่อช้าได้อย่างไร

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อ หรือใช้ลักษณะการแสดงผลที่น้อยลงบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ประสบการณ์

 3. หากจำเป็น ให้เลือกความเร็วในการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับลักษณะการแสดงผลที่คุณต้องการใช้หรือแสดง โดยทั่วไปยิ่งคุณเลือกลักษณะพิเศษน้อย การเชื่อมต่อจะยิ่งรวดเร็วขึ้น แต่การเลือก การแคชบิตแมป จะเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ

ฉันสามารถบันทึกการตั้งค่า 'เดสก์ท็อประยะไกล' และใช้ค่าเหล่านี้อีกครั้งในอนาคตได้หรือไม่

ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการที่จะบันทึก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น

ต้องการเปิดแฟ้มการตั้งค่า ให้คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก เปิด จากนั้นเลือกแฟ้ม

ฉันสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องจบเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล'

 • คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างถาวรจากเซสชันได้ โดยคลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' บนแถบการเชื่อมต่อ (แถบแนวนอนที่ด้านบนของหน้าจอ) ซึ่งจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรมค้างไว้ เพื่อให้ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ คุณสามารถดำเนินงานต่อจากส่วนที่คุณค้างไว้ได้

เมื่อต้องการจบส่วนการจบเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ของคุณและยกเลิกการเชื่อมต่อ

 • ในหน้าต่าง 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'เปิด/ปิด' และปุ่ม 'ล็อก' บนเมนู 'เริ่ม' แล้วคลิก ออกจากระบบ

ฉันสามารถเชื่อมต่อใหม่หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อชั่วคราวจากเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเหมือนที่คุณทำตามแบบปกติ ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องเดิม 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' จะเชื่อมต่อกับเซสชันที่อยู่ในขั้นตอนใหม่โดยอัตโนมัติ (ถ้าคอมพิวเตอร์ระยะไกลถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้เชื่อมต่อใหม่เซสชันที่ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ)

ฉันสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดร่วมกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้หรือไม่

ได้ มีวิธีทำอยู่สองวิธีดังนี้ คุณสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้รู้จักแป้นพิมพ์ลัดของ Windows ที่คุณพิมพ์ได้ (ตัวอย่างเช่น ALT+TAB) หรือคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดของบริการเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกัน

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ทรัพยากรท้องถิ่น

 3. ภายใต้ แป้นพิมพ์ ให้เลือก บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ระยะไกลรู้จักแป้นพิมพ์ลัดของ Windows ที่คุณพิมพ์ (นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก ในโหมดเต็มหน้าจอเท่านั้น เพื่อแสดงผลลัพธ์เดิมเมื่อคุณยังใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ในโหมดเต็มหน้าจอได้ด้วย วิธีนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น)

เมื่อต้องการใช้ทางลัด 'เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

ทางลัด
คำอธิบาย

ALT+PAGE UP

สลับโปรแกรมจากซ้ายไปขวา

ALT+PAGE DOWN

สลับโปรแกรมจากขวามาซ้าย

ALT+INSERT

วนโปรแกรมตามลำดับที่มีการเริ่ม

ALT+HOME

แสดงเมนู 'เริ่ม'

CTRL+ALT+BREAK

สลับระหว่างหน้าต่างและเต็มหน้าจอ

CTRL+ALT+END

แสดงกล่องโต้ตอบ Windows Security

ALT+DELETE

แสดงเมนูของ Windows

CTRL+ALT+ เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

วางสำเนาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ภายในไคลเอ็นต์ ลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับการกด ALT+PRINT SCREEN บนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

CTRL+ALT+ เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

วางสำเนาของพื้นที่หน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับการกด PRINT SCREEN บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่)

CTRL+ALT+ลูกศรขวา

ทำให้คุณสามารถ “เคาะ” ตัวควบคุมของ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปเป็นตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (ตัวอย่างเช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุมของ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น

CTRL+ALT+ลูกศรซ้าย

ทำให้คุณสามารถ “เคาะ” ตัวควบคุมของ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปเป็นตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (ตัวอย่างเช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุมของ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น

CTRL+ALT+BREAK และ CTRL+ALT+END สามารถใช้ได้ในเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ทั้งหมด แม้เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้รู้จักแป้นพิมพ์ลัดของ Windows ก็ตาม