การตรวจสอบการสะกดข้อความใน Windows Mail

ตัวตรวจการสะกดของ Windows Mail จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพิมพ์ที่ผิดพลาดและการสะกดผิดที่น่าอาย

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. หลังจากเขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกเมนู เครื่องมือ ในหน้าต่าง สร้างข้อความใหม่ แล้วคลิก การสะกดคำ

    ถ้าพบการสะกดผิด คุณจะมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หรือเพิ่มคำดังกล่าวลงในพจนานุกรมของตัวตรวจการสะกด

  3. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกด ให้คลิก ตกลง