การเลือกรูปภาพและวิดีโอที่จะแสดงใน Windows Photo Gallery

Windows Photo Gallery ได้รับการออกแบบมาให้แสดงรูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ Photo Gallery ได้ทุกเวลาโดยการเพิ่มและเอาโฟลเดอร์ออก ซึ่งทำได้สะดวกถ้าคุณเก็บรูปภาพและวิดีโอของคุณไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอเฉพาะเข้าไปใน Photo Gallery โดยไม่ต้องเพิ่มโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มโฟลเดอร์ใน Photo Gallery

เมื่อคุณเพิ่มโฟลเดอร์ใน Photo Gallery รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกแสดงที่นั่น โปรดระลึกว่าคุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใน Photo Gallery ได้ครั้งละหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่มโฟลเดอร์ลงใน Gallery

 3. คลิกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

คำเตือน

 • คุณควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ลงใน Photo Gallery ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ 'ดิสก์ภายใน' เรียกว่าเป็น โฟลเดอร์ราก เนื่องจากแสดง ฮาร์ดดิสก์ ทั้งหมดของคุณ การเพิ่มโฟลเดอร์นี้ใน Photo Gallery จะทำให้โปรแกรมทำงานช้ามาก คุณไม่ควรเพิ่มโฟลเดอร์ Windows และตำแหน่งของระบบอื่นๆ ใน Photo Gallery ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกัน

การเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเดียวใน Photo Gallery

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอหนึ่งใน Photo Gallery โดยไม่ต้องรวมแฟ้มอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มลงใน Photo Gallery

 2. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 3. ลากรูปภาพหรือวิดีโอจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าต่างของ Photo Gallery

  รูปภาพหรือวิดีโอที่คัดลอกไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ของคุณ และเพิ่มลงใน Photo Gallery โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • เฉพาะรูปภาพและวิดีโอเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงใน Photo Gallery ได้ ถ้าคุณพยายามจะเพิ่มแฟ้มชนิดอื่น แฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' แต่จะไม่ปรากฏใน Photo Gallery

 • รูปภาพต่างๆ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และมีรูปภาพเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะปรากฏใน Photo Gallery ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่มีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .gif จะไม่ปรากฏอยู่ใน Photo Gallery

การเอาโฟลเดอร์ออกจาก Photo Gallery

เมื่อคุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก Photo Gallery คุณไม่ได้ลบโฟลเดอร์ดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเอาโฟลเดอร์นั้นออกไป Photo Gallery จะไม่แสดงรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นอีกต่อไป แม้ว่าโฟลเดอร์จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตาม

คุณสามารถเอาโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่มใน Photo Gallery ออกได้ทุกเวลา แต่คุณไม่สามารถเอาโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Photo Gallery โดยค่าเริ่มต้นออกได้ การเอาโฟลเดอร์ออกจะทำให้โฟลเดอร์ไม่ถูกแสดงใน Photo Gallery ในขณะที่คุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก Photo Gallery แต่คุณจะไม่สามารถเอารูปภาพหรือวิดีโอออกได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบรูปภาพจาก Photo Gallery ได้ตลอดเวลา ถ้าคุณลบรูปภาพ รูปภาพจะถูกลบออกไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณราวกับว่าคุณลบออกไปจากโฟลเดอร์ 'รูปภาพ'

นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถลบโฟลเดอร์ย่อยโดยไม่ต้องเอาโฟลเดอร์ระดับบนออกไปด้วยได้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณสามารถเอาโฟลเดอร์ที่ชื่อ 'Family' ออกไปได้ ซึ่งจะเอาโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเอาเฉพาะโฟลเดอร์ 'Children' หรือ 'Grandparents' ออกไปได้

รูปภาพของโฟลเดอร์ย่อยใน Photo Gallery
คุณไม่สามารถเอาโฟลเดอร์ย่อยออกไปจาก Photo Gallery โดยไม่ต้องเอาโฟลเดอร์ระดับบนออกไปได้
 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออกจาก Gallery

คำเตือน

 • Photo Gallery เป็นอีกทางหนึ่งในการดูและจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ โดยจะแสดงรูปภาพและวิดีโอที่คุณเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' และในโฟลเดอร์อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ได้แทนที่โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่ควรลบรูปภาพใน Photo Gallery หรือโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' นอกจากว่าคุณตั้งใจที่จะลบรูปภาพเหล่านั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณจริงๆ ถ้าคุณทำเช่นนั้น รูปภาพจะถูกลบออกไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' หรือ Photo Gallery อีกต่อไป