การเลือกข้อความที่โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านออกเสียง

โปรแกรม 'ผู้บรรยาย' จะอ่านออกเสียงข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับเดสก์ท็อปและหน้าต่างที่คุณเปิด นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้โปรแกรมอ่านออกเสียงสิ่งที่คุณพิมพ์ ตลอดจนบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอได้ด้วย (เช่น กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น)

'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา ดังนั้นถ้าขั้นตอนข้างล่างไม่สามารถใช้งานได้ แสดงว่า 'ผู้บรรยาย' ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

การเลือกข้อความที่ 'ผู้บรรยาย' อ่านอยู่เสมอ

 1. เปิด 'ผู้บรรยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ผู้บรรยาย

 2. ภายใต้กล่อง การตั้งค่าผู้บรรยายหลัก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้โปรแกรมอ่านสิ่งที่คุณพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สะท้อนการกดแป้นพิมพ์ของผู้ใช้

  • เมื่อต้องการได้ยินเหตุการณ์เบื้องหลัง เช่น การแจ้งเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประกาศข้อความระบบ

  • เมื่อต้องการได้ยินการประกาศในขณะที่เลื่อนหน้าจอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประกาศการแจ้งเตือนแถบเลื่อน

การเลือกรายการเฉพาะสำหรับให้ 'ผู้บรรยาย' อ่าน

 1. เปิด 'ผู้บรรยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ผู้บรรยาย

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดในตารางต่อไปนี้เพื่อระบุข้อความที่คุณต้องการให้ 'ผู้บรรยาย' อ่าน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ สิ่งที่ต้องการทำ
  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  CTRL+SHIFT+ENTER

  สิ่งที่ต้องการทำ

  รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  CTRL+SHIFT+SPACEBAR

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านหน้าต่างที่เลือกทั้งหมด

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  CTRL+ALT+SPACEBAR

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านเค้าโครงของหน้าต่างที่เลือก

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  ALT+HOME

  สิ่งที่ต้องการทำ

  รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  ALT+END

  สิ่งที่ต้องการทำ

  รับสรุปของรายการปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+SHIFT+G

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านคำอธิบายขององค์ประกอบที่ขึ้นต่อกันขององค์ประกอบที่เลือกอยู่ในขณะนี้

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+CTRL+G

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านคำอธิบายขององค์ประกอบที่ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งอยู่ติดกับองค์ประกอบที่เลือกอยู่ในขณะนี้

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+CTRL+HOME

  สิ่งที่ต้องการทำ

  เข้าสู่โหมดการนำทางของ 'เมนูเสมือน' ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งต่างๆ ของ 'ผู้บรรยาย' ได้โดยไม่ต้องสลับจากโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  CTRL

  สิ่งที่ต้องการทำ

  ให้ 'ผู้บรรยาย' หยุดการอ่านข้อความ

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+Q

  สิ่งที่ต้องการทำ

  ย้ายการเลือกข้อความไปยังจุดเริ่มต้นของรูปแบบข้อความก่อนหน้า

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+W

  สิ่งที่ต้องการทำ

  ย้ายการเลือกข้อความไปยังจุดเริ่มต้นของรูปแบบข้อความถัดไป

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+E

  สิ่งที่ต้องการทำ

  ย้ายการเลือกข้อความไปยังจุดเริ่มต้นของรูปแบบข้อความปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+R

  สิ่งที่ต้องการทำ

  ย้ายการเลือกข้อความไปยังจุดสิ้นสุดของรูปแบบข้อความปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F2

  สิ่งที่ต้องการทำ

  เลือกข้อความทั้งหมดที่มีรูปแบบข้อความปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F3

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านอักขระปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F4

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านคำปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F5

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านบรรทัดปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F6

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F7

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านหน้าปัจจุบัน

  แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้

  INSERT+F8

  สิ่งที่ต้องการทำ

  อ่านเอกสารปัจจุบัน