บทความนี้สามารถช่วยให้คุณได้รับผลการพิมพ์ที่คุณต้องการได้ นับตั้งแต่การเลือกสิ่งที่จะพิมพ์ ไปจนถึงการเลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่มีอยู่สำหรับเอกสารของคุณ จากนั้นเป็นการเลือกเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกงานพิมพ์ที่มีให้คุณพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และโปรแกรมที่คุณใช้อยู่

การตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะพิมพ์

ก่อนที่คุณจะส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ ให้ตัดสินใจก่อนว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือเว็บเพจบางส่วนหรือทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องจดบันทึกหน้าที่จะพิมพ์หรือเลือกส่วนของเอกสารก่อนที่จะส่งไปยังเครื่องพิมพ์ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในงานการพิมพ์โดยทั่วไป

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางส่วนของเอกสารหรือแฟ้ม ให้จดบันทึกหมายเลขหน้าของแต่ละหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางส่วนของเพจหรือเว็บเพจ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้านั้นก่อนที่จะเลือกตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเอกสาร หน้าที่คุณคลิกไว้จะเป็นหน้าปัจจุบัน และคุณสามารถพิมพ์หน้าดังกล่าวได้โดยการเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์'

หลังจากคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะพิมพ์ได้แล้ว ให้เลือกลักษณะของสำเนาที่จะพิมพ์ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์

เลือกลักษณะของสำเนาที่จะพิมพ์

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการพิมพ์ คุณต้องเปิดเอกสาร แฟ้ม หรือรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวเลือกการพิมพ์ส่วนใหญ่อยู่ในกล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากเมนู 'แฟ้ม' ในโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวเลือกการพิมพ์ที่มีให้คุณพร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้อยู่

รูปของกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ใน WordPad
กล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์' ใน WordPad

เมื่อต้องการเข้าใช้งานตัวเลือกบางอย่าง คุณอาจต้องคลิกการเชื่อมโยง ปุ่ม หรือแท็บ "ตัวเลือก" หรือ "ตัวเลือกขั้นสูง" ภายในกล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์' เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์สำหรับโปรแกรม ให้ดูที่ข้อมูลของโปรแกรม

ตัวเลือกการพิมพ์ที่กำหนดด้วยความสามารถของเครื่องพิมพ์ของคุณเรียกว่า การกำหนดลักษณะการพิมพ์ และอาจรวมถึงการพิมพ์แบบสองหน้า แผ่นคั่นหน้า ตัวเลือกคุณภาพของสีหรือรูปภาพ และการเย็บเล่ม การกำหนดลักษณะการพิมพ์แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ 'การพิมพ์' เช่นเดียวกับตัวเลือกของโปรแกรม ค้นหาปุ่มที่ชื่อ "การกำหนดลักษณะ" หรือ "คุณสมบัติ" คุณสามารถเลือกการกำหนดลักษณะในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์เอกสาร หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะเริ่มต้นเพื่อใช้สำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งไปยังเครื่องพิมพ์ได้

เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดลักษณะการพิมพ์เริ่มต้น

  1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตั้งค่าการพิมพ์

  3. เลือกการกำหนดลักษณะที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นในครั้งต่อไปที่คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง

การใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการดูลักษณะของสำเนาที่จะพิมพ์ ให้เปิดเอกสารในโปรแกรมที่มี ตัวอย่างก่อนพิมพ์ โดยทั่วไปตัวอย่างก่อนพิมพ์จะอยู่ที่เมนู 'แฟ้ม' ของโปรแกรมนั้นๆ คุณควรสามารถแสดงตัวอย่างหน้าเอกสารแต่ละหน้าได้ ในบางโปรแกรม คุณสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพ์ในโหมดแสดงตัวอย่าง แล้วสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากหน้าตัวอย่างนั้น ในโปรแกรมอื่นๆ คุณอาจต้องปิดการแสดงตัวอย่าง เปลี่ยนเอกสารหรือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ แล้วพิมพ์เอกสาร

รูปของเอกสารในตัวอย่างก่อนพิมพ์ของ WordPad
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน WordPad

ถ้าคุณดูตัวอย่างหรือพิมพ์เอกสารแล้วไม่เป็นแบบที่คุณต้องการ คุณอาจแก้ไขเอกสารหรือเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีเพียงบางส่วนของเอกสารที่พอดีกับหน้าที่พิมพ์ คุณต้องลดขนาดแบบอักษร ลดระยะขอบ หรือเปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษ จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง

การพิมพ์สำเนาหรือพิมพ์ไปที่แฟ้ม

เมื่อคุณทราบอย่างแน่ชัดว่าสิ่งใดที่จะพิมพ์ คุณสามารถตัดสินใจเลือกระหว่างการพิมพ์สำเนาหรือการพิมพ์ไปที่แฟ้ม

การพิมพ์สำเนา ถ้าคุณซื้อเครื่องพิมพ์ ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือติดตั้งบนเครือข่าย ความได้เปรียบที่ดีก็คือคุณทราบว่าเครื่องพิมพ์มีคุณลักษณะใดบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจทราบว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์หมึกสีหรือขาวดำ หรือทั้งสองแบบ คุณอาจทราบขนาดของกระดาษทั้งหมดที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ หรือคุณอาจเย็บเล่มสำเนาเมื่อพิมพ์แล้วได้ ต่อไปนี้คือคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์โดยทั่วไปที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยการดูที่เครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูว่าคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ลายน้ำ แผ่นคั่นหน้า และตัวเลือกการควบคุมรูป เช่น ความละเอียด และความคมชัดของความมืด-ความสว่างมีอยู่หรือไม่ คุณอาจต้องดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่องที่คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เริ่มต้น ของคุณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือแฟ้ม คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ในแต่ละครั้งหรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารที่คุณพิมพ์บ่อยที่สุดและวิธีที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณกำลังพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับ คุณอาจต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ให้คุณแสดงตัวตนและกรอกรหัสผ่านบนเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยบนเครื่องพิมพ์ ให้ดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ไปที่แฟ้ม Windows มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมสองรายการที่แสดงเป็นเครื่องพิมพ์ใน 'แผงควบคุม' และในโปรแกรมของคุณ เครื่องพิมพ์เหล่านี้อนุญาตให้คุณพิมพ์ไปที่แฟ้มแทนการพิมพ์ลงในกระดาษ คุณสามารถพิมพ์ไปที่แฟ้มเมื่อคุณต้องการส่ง ใช้ร่วมกัน หรือประกาศเอกสาร หรือเมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

การพิมพ์ไปที่แฟ้มจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ควบคุมวิธีการปรากฏของเอกสารในการพิมพ์ออนไลน์หรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือเพิ่มคุณลักษณะความปลอดภัยให้กับเอกสารก่อนที่จะส่งหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมกับ Windows โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

ตัวเลือกการพิมพ์หลายอย่างจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ หลังจากที่เลือกเครื่องพิมพ์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติ่มสำหรับการพิมพ์เอกสารได้

ตัวเลือกการพิมพ์ที่ใช้บ่อย

ตารางนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกการพิมพ์ที่ใช้บ่อย วิธีการอ้างอิงตัวเลือกแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตซอฟต์ซอฟต์แวร์และผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

การกำหนดลักษณะการพิมพ์
คำอธิบาย

การพิมพ์แบบสองหน้า

หรือเรียกว่า การพิมพ์แบบสองด้าน หรือการพิมพ์สองด้าน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณพิมพ์บนหน้าทั้งสองของกระดาษหนึ่งแผ่นได้ โดยไม่สนใจการวางแนวกระดาษหรือแหล่งกระดาษ

การวางแนว

หรือเรียกว่า เค้าโครง ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดตำแหน่งเนื้อหาบนแผ่นกระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการดู

ช่วงของหน้า

โดยทั่วไปแล้วคุณมีตัวเลือกอยู่สี่ตัวเลือกสำหรับการเลือกหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ รวมถึงการเลือกทุกหน้าในเอกสาร เมื่อต้องการเลือกหน้าเดียวหรือลำดับของหน้าที่เรียกว่า ช่วง คุณสามารถพิมพ์หมายเลขหน้าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือยัติภังค์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 1,4,5-7 เครื่องจะพิมพ์ให้เฉพาะหน้า 1 และ 4 และหน้า 5 - 7

ตัวเลือก ส่วนที่เลือก จะพิมพ์เฉพาะข้อความหรือกราฟิกที่คุณเลือกไว้ในเอกสาร ตัวเลือก ปัจจุบัน หรือ หน้าปัจจุบัน จะพิมพ์เฉพาะหน้าที่คุณกำลังดูเมื่อคุณเลือกพิมพ์เอกสาร

การเย็บเล่ม

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถเย็บเล่มสำเนาที่พิมพ์ได้ โดยทั่วไปแล้วคุณจะพบตัวเลือกการเย็บเล่มในการกำหนดลักษณะการพิมพ์ขั้นสูง คุณอาจสามารถเลือกการเย็บเล่มเป็นการกำหนดลักษณะการพิมพ์เริ่มต้นได้ด้วย เมื่อต้องการดูวิธีทำเช่นนั้น ให้ดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ขนาดกระดาษ (ขนาดแผ่น)

ในหลายกรณี ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณมีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดหรือถ้าสามารถพิมพ์เอกสารได้มากกว่าหนึ่งขนาดโดยใช้ถาดเดียว คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ได้

หลังจากคุณเลือกขนาดกระดาษแล้ว แต่ก่อนที่จะพิมพ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นกระดาษที่ถูกต้องลงในถาดของเครื่องพิมพ์ แล้วพิมพ์เอกสาร ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับถาดกระดาษหลายถาด คุณอาจจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกผลลัพธ์หรือแหล่งกระดาษ

ผลลัพธ์หรือแหล่งกระดาษ

หรือเรียกว่า ปลายทางผลลัพธ์ หรือ ถาดกระดาษ ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกกระดาษจากถาดในเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หลายรุ่นอนุญาตให้คุณเก็บกระดาษที่มีขนาดแผ่นแตกต่างกัน หรือสีหรือชนิดกระดาษที่แตกต่างกันในถาดเดียวกันได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่แผ่นกระดาษที่มีสเตชันเนอรีที่กำหนดเอง หัวจดหมาย หรือลายน้ำในถาดหนึ่งและใส่แผ่นกระดาษขนาดเดียวกันที่ไม่มีการทำเครื่องหมายในอีกถาดหนึ่ง เมื่อคุณต้องการพิมพ์บนสเตชันเนอรี คุณสามารถเลือกแหล่งกระดาษหรือถาดที่มีกระดาษนั้นอยู่ได้ เป็นต้น