การล้างประวัติเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

Internet Explorer จะเก็บประวัติเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม คุณสามารถลบข้อมูลนี้ได้เพื่อประหยัดเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์หรือเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูของคุณใน Internet Explorer 7

  1. เปิด 'ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ

  3. ภายใต้ ประวัติ ให้คลิก ลบประวัติ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบประวัตินี้

  4. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูบางส่วนหรือทั้งหมดใน Internet Explorer 8

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู

  3. ถ้าคุณไม่ต้องการลบคุกกี้และแฟ้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใน 'รายการโปรด' ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละประเภทข้อมูลที่คุณต้องการลบ

  5. คลิก ลบ