การตั้งค่าการจัดการสี: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการจัดการสี นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสีได้ที่เว็บไซต์ Microsoft Image Color Management

แสดงทั้งหมด

การจัดการสีคืออะไร

การจัดการสีคือระบบที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการเนื้อสีเพื่อให้ได้ผลตามที่คุณพึงพอใจในทุกๆ ส่วนซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ เช่น จอภาพและเครื่องพิมพ์ของคุณ

เหตุใดการจัดการสีจึงมีความสำคัญ

ชนิดของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันจะมีลักษณะและความสามารถที่เกี่ยวกับสีที่แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น จอภาพไม่สามารถแสดงชุดของสีเดียวกับที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ออกมาได้ เนื่องจากว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีกระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตเนื้อสีที่แตกต่างกัน สแกนเนอร์และกล้องจะมีลักษณะสีที่แตกต่างกันด้วย หรือแม้กระทั่งโปรแกรมที่ต่างกันบางครั้งก็จะแปลความหมายและสร้างสีออกมาแตกต่างกันด้วย ถ้าไม่มีระบบการจัดการสีที่มีแน่นอนแล้ว รูปภาพเดียวกันก็อาจจะดูแตกต่างกันได้เมื่อใช้อุปกรณ์ต่างกัน การแสดงผลของเนื้อสียังขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการมองเห็นอีกด้วย (เช่น แสงสว่างโดยรอบ) ทั้งนี้เพราะว่าดวงตาจะปรับไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะมองรูปภาพเดิมก็ตาม

ดังนั้นการจัดการสีจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของเนื้อสีเพื่อให้ลักษณะที่ปรากฏบนอุปกรณที่มีความสามารถในการจัดการสีที่แตกต่างกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมในการมองเห็นที่แตกต่างกันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ระบบการจัดการสีมาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการมองเห็นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอมรับได้

ส่วนกำหนดค่าสีคืออะไร

ส่วนกำหนดค่าสีคือแฟ้มที่อธิบายลักษณะสีของอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ณ สภาวะใดสภาวะหนึ่ง ส่วนกำหนดค่ายังอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการมองเห็นหรือวิธีการแมปขอบเขตสี เมื่อใช้งานร่วมกับระบบการจัดการสีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนกำหนดค่าสีจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อสีจะถูกจัดการในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมในการมองเห็นจะเป็นเช่นไรก็ตาม เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนกำหนดค่าสีสำหรับอุปกรณ์นั้นมักจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

ระบบพื้นที่สีคืออะไร

ระบบพื้นที่สีคือโมเดลแบบสามมิติซึ่งนำสีสัน น้ำหนักของสีและความจัดของสีมาทำกราฟเพื่อแสดงความสามารถในการจัดการสีของอุปกรณ์

ฉันควรจะเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการสีเมื่อใด

โดยปกติการตั้งค่าการจัดการสีเริ่มต้นมักจะเป็นที่พอใจอยู่แล้ว คุณควรจะเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณมีความต้องการในการจัดการสีที่เฉพาะเจาะจงที่การตั้งค่าปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองได้ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วตัวเลือกเหล่านี้จึงมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสี

คุณอาจต้องการตั้งค่าการจัดการสีของคุณเมื่อคุณต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • เพิ่มหรือลบส่วนกำหนดค่าสี

 • ใช้ส่วนกำหนดค่าสีอื่นกับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของคุณ

 • เปลี่ยนส่วนกำหนดค่าสีเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของคุณ

 • เปลี่ยนการปรับค่าสีเริ่มต้นหรือระบบพื้นที่สีเริ่มต้น

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการสีของคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการสีของคอมพิวเตอร์ได้โดยการเปิด 'การจัดการสี' ใน 'แผงควบคุม'

 • เปิด 'การจัดการสี' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก การจัดการสี

ฉันจะเพิ่มส่วนกำหนดค่าสีสำหรับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้อย่างไร

ส่วนกำหนดค่าสีมักจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ นอกจากนี้ส่วนกำหนดค่าสียังอาจถูกเพิ่มเข้าไปด้วยเครื่องมือการจัดการสี เช่น อุปกรณ์ปรับแต่งสำหรับจอภาพ ดังนั้นส่วนกำหนดค่าสีของอุปกรณ์ต่างๆ จึงน่าจะมีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการติดตั้งส่วนกำหนดค่าสีใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การจัดการสี' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก การจัดการสี

 2. คลิกแท็บ ส่วนกำหนดค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 3. เลือกส่วนกำหนดค่าสีใหม่ แล้วคลิก เปิด ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เหตุใดอุปกรณ์หนึ่งจึงมีส่วนกำหนดค่าสีหลายแบบ

ส่วนกำหนดค่าสีจะแสดงถึงลักษณะสีของอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ณ สภาวะใดสภาวะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะการทำงานของสีของอุปกรณ์อาจต้องใช้ส่วนกำหนดค่าอื่น นอกจากนี้ส่วนกำหนดค่าต่างๆ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงการชนิดต่างๆ ได้ เครื่องพิมพ์อาจจะมีส่วนกำหนดค่าสีมากมาย เช่น ส่วนกำหนดค่าสีแต่ละแบบอาจได้รับการออกแบบมาสำหรับกระดาษหรือหมึกพิมพ์แต่ละชนิด

WCS คืออะไร

WCS ย่อมาจาก Windows Color System เป็นระบบการจัดการสีขั้นสูงที่อยู่ใน Windows รุ่นใหม่ล่าสุด นอกจากจะสนับสนุนการจัดการสีตามส่วนกำหนดค่าสี ICC (International Color Consortium) แล้ว WCS ยังมีความสามารถขั้นสูงที่ไม่มีในระบบการจัดการสี ICC อื่นๆ อีกด้วย

เหตุใดการตั้งค่าการจัดการสีจึงมีตัวเลือกทั้งส่วนกำหนดค่าสี WCS และ ICC

Windows ยังคงสนับสนุนทั้งส่วนกำหนดค่าสี WCS และ ICC เพื่อให้คุณมีทางเลือกมากมายเพื่อการตั้งค่าการจัดการสีและแนวทางการดำเนินงานของสีในแบบที่คุณต้องการ

ฉันจะเลือกส่วนกำหนดค่าสีที่ใช้กับอุปกรณ์ได้อย่างไร

ถ้าคุณมีส่วนกำหนดค่าสีมากกว่าหนึ่งแบบสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ คุณสามารถระบุว่าจะใช้ส่วนกำหนดค่าใดสำหรับโครงการหนึ่งโครงการใดได้ โดยทำเช่นนี้

 1. เปิด 'การจัดการสี' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก การจัดการสี

 2. คลิกแท็บ อุปกรณ์ แล้วคลิกส่วนกำหนดค่าที่คุณต้องการใช้

  ถ้าต้องการให้ส่วนกำหนดค่านี้เป็นส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์นี้ ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

 • โปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือกราฟิกของคุณอาจจะมีตัวเลือกส่วนกำหนดค่าสีเช่นกัน การเปลี่ยนส่วนกำหนดค่าในโปรแกรมหนึ่งมักจะมีผลเฉพาะกับโปรแกรมนั้นเท่านั้น ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นใน 'การจัดการสี' จะใช้เมื่อไม่มีการระบุส่วนกำหนดค่าเฉพาะสำหรับโปรแกรมอื่น

ฉันเห็นการตั้งค่าสำหรับ "การปรับค่าสีเริ่มต้น" ที่ 'แท็บขั้นสูง' ใน 'การจัดการสี' การปรับค่าสีคืออะไร และฉันควรจะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นหรือไม่

การปรับค่าสีเป็นตัวกำหนดว่าสีจะแสดงเป็นแบบใดเมื่อเปลี่ยนจากอุปกรณ์หนึ่ง (และส่งผลต่อระบบพื้นที่สี) ไปยังอุปกรณ์หนึ่ง การปรับค่าสีเป็นเหมือนลักษณะหนึ่งของการจัดการสีที่ Windows ใช้เพื่อเลือกสีที่เหมาะสมเมื่อแสดงผลหรือพิมพ์งาน

ถ้าโปรแกรมของคุณไม่ระบุการปรับค่าสีของตัวโปรแกรมเอง คุณสามารถระบุการปรับค่าสีเริ่มต้นที่ใช้ได้ การปรับค่าสีที่ใช้กันมีอยู่สี่แบบซึ่งจะครอบคลุมการใช้งานโดยทั่วไป ลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพหนึ่งจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการปรับค่าสี เนื่องจาก Windows จะใช้ช่วงของสีที่มีที่แตกต่างกันในการจัดการสี การรปรับค่าสีสี่แบบที่นิยมใช้กัน ได้แก่

การปรับค่าสี การใช้โดยทั่วไป
การปรับค่าสี

Perceptual (ภาพถ่าย)

การใช้โดยทั่วไป

เหมาะที่สุดสำหรับภาพถ่าย เมื่อสีถูกแปลงจากระบบพื้นที่สีของอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสีต่างๆ จะยังคงเดิม

การปรับค่าสี

Relative Colorimetric (รูปวาดแบบลายเส้น)

การใช้โดยทั่วไป

เหมาะสำหรับกรณีที่สีที่กำหนดสองหรือสามสีจะต้องตรงกันทุกประการ เช่น เมื่อจัดการกราฟิกของโลโก้ และยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแปลงในขั้นตอนสุดท้ายในตัวอย่างก่อนพิมพ์ สีที่อยู่ในระบบพื้นที่สีที่อนุญาตของอุปกรณ์ทั้งสองอย่างจะยังคงเดิม แต่สีอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้เกิดโทนสีแบบบีบอัด การปรับค่าสีแบบ relative colorimetric จะแมปสีขาวจากระบบพื้นที่สีของอุปกรณ์ต้นทางกับสีขาวในระบบพื้นที่สีของอุปกรณ์ปลายทาง

การปรับค่าสี

Absolute Colorimetric (กระดาษจำลอง)

การใช้โดยทั่วไป

เหมาะสำหรับใช้ในการแปลงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อตรวจสอบหน้ากระดาษที่คุณต้องการแสดงสีกระดาษในผลลัพธ์ การปรับค่าสีแบบ absolute colorimetric จะแตกต่างกับการปรับค่าสีแบบ relative colorimetric ตรงที่สีขาวในระบบพื้นที่สีต้นทางจะไม่ถูกแมปกับสีขาวในระบบพื้นที่สีปลายทาง

การปรับค่าสี

Saturation (แผนภูมิและกราฟ)

การใช้โดยทั่วไป

เหมาะสำหรับกราฟิกในเชิงธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสีสันที่สดใสมากกว่าสีแบบเหมือนจริง เช่น ใช้กับแผนภูมิหรือกราฟเชิงธุรกิจ เมื่อสีถูกแปลงจากระบบพื้นที่สีของอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง สีสันต่างๆ จะยังคงเดิม แต่สีอาจเปลี่ยนไป

หมายเหตุ

 • แท็บขั้นสูงยังช่วยให้คุณสามารถระบุว่าจะใช้การแมปแบบใดระหว่างส่วนกำหนดค่าโมเดลการแมปขอบเขตสีของ WCS และการปรับค่าสีสี่แบบที่นิยมใช้กัน โดยทั่วไป คุณควรจะเปลี่ยนการแมปการปรับค่าสีเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณได้ติดตั้งวิธีการแมปขอบเขตสีแบบปลั๊กอิน WCS ของบริษัทอื่น และคุณต้องการใช้วิธีการเหล่านั้นแทนการแมปขอบเขตสี WCS ที่เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้