ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'พร้อมท์คำสั่ง'

แสดงทั้งหมด

'พร้อมท์คำสั่ง' คืออะไร

พร้อมท์คำสั่ง เป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Windows ซึ่งเป็นจุดเข้าใช้งานสำหรับการพิมพ์คำสั่ง MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) และคำสั่งอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทราบคือ ด้วยการพิมพ์คำสั่งต่างๆ คุณสามารถทำงานต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้ส่วนติดต่อแบบกราฟิกของ Windows โดยปกติ 'พร้อมท์คำสั่ง' มักจะใช้โดยผู้ใช้งานขั้นสูงเท่านั้น

เมื่อคุณกำลังใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง' คำว่า พร้อมท์คำสั่ง ยังหมายถึง วงเล็บปิดแบบมุมแหลม (> หรือเครื่องหมาย มากกว่า) ซึ่งแสดงว่าส่วนติดต่อบรรทัดคำสั่งสามารถรับคำสั่งได้ ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เช่น ไดเรกทอรีที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ (หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง) ซึ่งจะเรียกใช้คำสั่ง อาจเป็นส่วนหนึ่งของพร้อมท์คำสั่งได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' และเห็นพร้อมท์คำสั่ง C:\ ปรากฏขึ้นพร้อมกับเคอร์เซอร์กะพริบอยู่ที่เครื่องหมายวงเล็บปิดแบบมุมแหลม (>) คำสั่งที่คุณป้อนจะทำงานบนไดรฟ์ C ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฉันจะเปิดพร้อมท์คำสั่งได้อย่างไร

เปิด 'หน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก พร้อมท์คำสั่ง

ฉันสามารถเรียกใช้คำสั่งใดได้บ้างเมื่อใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง'

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง MS-DOS และคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้

เมื่อต้องการดูรายการคำสั่งทั่วไป ให้พิมพ์ help ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคำสั่งเหล่านี้ ให้พิมพ์ helpชื่อคำสั่ง โดยที่ ชื่อคำสั่ง เป็นชื่อคำสั่งที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะเปลี่ยนหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้โดยการตั้งค่าตัวเลือก 'พร้อมท์คำสั่ง'

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือก 'พร้อมท์คำสั่ง'

 1. เปิด 'หน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก พร้อมท์คำสั่ง

 2. คลิกขวาที่ แถบชื่อเรื่อง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ทั้งหมด ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้คลิก คุณสมบัติ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

ฉันจะเรียกใช้คำสั่งด้วยสิทธิผู้ดูแลได้อย่างไร

คำสั่งบางอย่างที่คุณสามารถเรียกใช้ได้โดยการใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง' อาจต้องการสิทธิที่สูงขึ้นหรือสิทธิของผู้ดูแล เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง

 3. ในรายการผลลัพธ์ คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันสามารถลากแฟ้มหรือทางลัดไปยังหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้หรือไม่

การลากแฟ้มหรือทางลัดไปยังหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows นี้ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใส่เส้นทางไปยังแฟ้มหรือทางลัดในหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' คุณสามารถใช้คำสั่ง คัดลอกแบบเส้นทาง ได้

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง 'คัดลอกแบบเส้นทาง'

 1. เปิด 'หน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก พร้อมท์คำสั่ง

 2. ในหน้าต่างแยกต่างหาก ให้ไปยังทางลัดหรือแฟ้มของเส้นทางที่คุณต้องการคัดลอก

 3. กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และคลิกขวาที่ทางลัดหรือแฟ้ม จากนั้นคลิก คัดลอกแบบเส้นทาง

 4. สลับไปยังหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' คลิกขวาตำแหน่งที่คุณต้องการใส่เส้นทาง แล้วคลิก วาง