คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

คำเตือน

  • การแปลง พาร์ติชัน ของฮาร์ดดิสก์หรือ ไดรฟ์ข้อมูล จาก NTFS เป็น FAT32 กำหนดว่าคุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันดังกล่าวใหม่ ซึ่งจะเป็นการทำลายข้อมูลใดๆ บนพาร์ติชันนั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะเริ่มการแปลง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดูชนิดของระบบแฟ้มที่พาร์ติชันใช้อยู่

  1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ระบบแฟ้มที่ไดรฟ์นั้นใช้อยู่จะแสดงรายการอยู่บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ระบบแฟ้ม

การฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ด้วย FAT32

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ของ การจัดการคอมพิวเตอร์ (ภายในเครื่อง) ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาบนพาร์ติชันที่คุณต้องการฟอร์แมต แล้วคลิก จัดรูปแบบ

  4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ ภายใต้ ระบบแฟ้ม ให้เลือก FAT32 คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง