การสำเนาไฟล์ต่าง ๆ ไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

คุณสามารถใช้ Windows เพื่อทำสำเนาไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันได้ ถ้าหากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องนั้นไม่ได้ถูกเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายเดียวกัน, คุณก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วก็จะต้องทำการสำเนาไฟล์ต่าง ๆ ด้วยการใช้ สื่อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (removable medai) ซึ่งสามารถที่จะนำไปอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองตัวนั้นได้

คุณจะต้องทราบชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณต้องการที่จะทำสำเนาไฟล์ต่าง ๆ ถ้าหากว่าคุณไม่ทราบชื่อนี้เลย, ให้สอบถามใครสักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น, หรือไม่ตัวคุณเองก็ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วทำการค้นหา (ถ้าหากว่าคุณจำเป็นต้องใช้มันจริง ๆ, ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการค้นหาชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้ว ในส่วนของหมายเหตุต่าง ๆ ในหัวข้อความช่วยเหลือนี้)

  1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอก ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา (Search box), ให้พิมพ์เครื่องหมาย backslashes สองตัวติดกัน (\\) แล้วตามด้วยชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณต้องการที่จะทำการสำเนาไฟล์ (ยกตัวอย่างเช่น, \\mylaptop), แล้วกดปุ่ม ENTER

  2. เปิดโฟลเดอร์ซึ่งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณต้องการที่จะทำการสำเนาไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ต่าง ๆ ขึ้นมา

  3. เปิด โลเคชั่น ซึ่งมีไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะทำสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ขึ้นมา

  4. ให้ลากไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ซึ่งคุณต้องการทำสำเนาไปที่โลเคชั่นซึ่งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หมายเหตุ

  • ถ้าหากว่าคุณกำลังพบกับความยุ่งยากในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ การเรียกดูโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น, นั่นคงเป็นเพราะคุณอาจจะไม่ได้รับ การยินยอม (permissions) สำหรับการใช้งานร่วมกัน (sharing) ที่ถูกต้องก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหา "access denied" เวลาที่กำลังทำการเปิดไฟล์ หรือ โฟลเดอร์

  • ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะค้นหาชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้:

    1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

    2. ให้มองหาชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup