คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม ซึ่งทำให้การเปิดโปรแกรมทำได้ง่ายกว่าการใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ ก่อนที่จะทำขั้นตอนเหล่านี้ให้สมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าทางลัด ถูกสร้างสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด ถ้ายังไม่มีการสร้างทางลัด ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีโปรแกรม คลิกขวาที่แฟ้มโปรแกรม แล้วคลิก สร้างทางลัด เพื่อสร้างทางลัด

  1. การค้นหาทางลัดของโปรแกรมที่คุณต้องการสร้างแป้นพิมพ์ลัด

  2. คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติทางลัด คลิกแท็บ ทางลัด แล้วคลิกกล่อง แป้นพิมพ์ลัด

  4. กดแป้นบนแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับ CTRL+ALT (แป้นพิมพ์ลัดมักจะเริ่มต้นด้วย CTRL+ALT โดยอัตโนมัติ) แล้วคลิก ตกลง

    ในตอนนี้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรมเมื่อคุณกำลังใช้เดสก์ทอป ทางลัดจะทำงานในขณะใช้โปรแกรมบางอย่าง แม้ว่าทางลัดดังกล่าวอาจไม่ทำงานร่วมกับบางโปรแกรมที่มีแป้นพิมพ์ลัดของตัวเอง

หมายเหตุ

  • กล่อง แป้นพิมพ์ลัด จะแสดง ไม่มี จนกระทั่งคุณเลือกแป้น แล้วกล่องจะแสดง Ctrl+Alt ตามด้วยแป้นที่คุณเลือก

  • คุณไม่สามารถใช้แป้น ESC, ENTER, TAB, SPACEBAR, PRINT SCREEN, SHIFT หรือแป้น BACKSPACE เพื่อสร้างแป้นพิมพ์ลัด