รายการที่จะเล่นอัตโนมัติเป็นรายการที่จะเล่นประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณได้ระบุไว้ คุณยังสามารถใช้รายการที่จะเล่นอัตโนมัติในการเล่นเพลงรวมกันในไลบรารีของคุณ เขียนรายการที่จัดกลุ่มไว้ลงซีดี หรือทำข้อมูลให้ตรงกันกับอุปกรณ์แบบพกพาได้ คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติของคุณเองได้เช่นเดียวกับ การสร้างรายการที่จะเล่นปกติของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่น ให้ดูที่ รายการที่จะเล่นใน Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย.

แสดงทั้งหมด

การสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

รายการที่จะเล่นอัตโนมัติช่วยให้ความสะดวกสบายแก่คุณในการค้นหา จัดระเบียบ และเล่นเฉพาะเพลงที่คุณต้องการฟังตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี แล้วคลิก สร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

 2. ใน ชื่อรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น

 3. เลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีตั้งค่ารายการที่จะเล่นอัตโนมัติที่เก็บเพลงที่คุณจัดอันดับไว้ 4 หรือ 5 ดาว

  • ในรายการเกณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เพลงในไลบรารีของฉัน ปรากฏอยู่

  • คลิก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเงื่อนไข แล้วคลิก อันดับของฉัน

   โปรแกรมเล่นจะเพิ่ม อย่างน้อย 4 ดาว โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเล่นรายการที่จะเล่นนี้ เพลงที่คุณได้จัดอันดับไว้ 4 ดาวหรือสูงกว่านั้น จะรวมอยู่ในรายการที่จะเล่น

 4. เมื่อต้องการลบเกณฑ์ คลิกที่เกณฑ์นั้น แล้วคลิก เอาออก

การแก้ไขรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี แล้วคลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

 2. ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ให้คลิกขวาที่รายการที่จะเล่นอัตโนมัติ รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก แก้ไข

การบันทึกสำเนาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติเป็นรายการที่จะเล่นปกติ

เนื้อหาในรายการที่จะเล่นอัตโนมัติจะมีการปรับปรุงทุกรั้งที่คุณเปิดรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ถ้าต้องการเก็บชุดเนื้อหาปัจจุบันในรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกสำเนาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติได้

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี แล้วคลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

 2. ถ้าบานหน้าต่าง 'รายการ' ไม่ปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'แสดงรายการ'รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่าง 'แสดงรายการ' ถ้ามีรายการแสดงอยู่ในบานหน้าต่าง 'รายการ' คุณสามารถลบรายการเหล่านั้นออกได้โดยคลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'ล้างรายการ'รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่าง 'ล้างรายการ'
 3. ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ให้คลิกขวาที่รายการที่จะเล่นอัตโนมัติ รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นคลิก เพิ่มลงใน "รายการที่จะเล่นที่ไม่มีชื่อ"
 4. คลิก บันทึกรายการที่จะเล่น แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น