การกำหนด Windows Sidebar เอง

คุณสามารถกำหนด Windows Sidebar เองได้ด้วยการซ่อนไว้ วางไว้บนสุดเหนือหน้าต่างอื่นๆ เพิ่มและเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออก แยกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกไปวางบนเดสก์ท็อป และอื่นๆ อีกมากมาย

Windows Sidebar
Windows Sidebar
แสดงทั้งหมด

การเปิด Sidebar

 • เปิด Windows Sidebar โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Windows Sidebar

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด Windows Sidebar ได้ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์คำว่า sidebar ลงในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER

การค้นหา Sidebar

 • คลิกขวาที่ไอคอน‌ Sidebar ไอคอน Windows Sidebar ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ (อยู่ทางขวาสุดของแถบงาน) แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนความกว้างของ Sidebar ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแยกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจาก Sidebar และวางไว้ที่ตำแหน่งใดๆ บนเดสก์ท็อปได้โดยดำเนินการดังนี้

   • คลิกขวาที่ไอคอน Sidebar ไอคอนโปรแกรม Windows Sidebar แล้วคลิก ออก

การปิด Sidebar

การปิด Sidebar จะไม่ปิดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แยกออกมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ

 • คลิกขวาที่ Sidebar แล้วคลิก ปิด Sidebar

  เมื่อต้องการเปิด Sidebar อีกครั้ง ให้คลิกขวาที่ไอคอน Sidebar ไอคอนโปรแกรม Windows Sidebar ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ (อยู่ทางขวาสุดของแถบงาน) แล้วคลิก เปิด

การออกจาก Sidebar

การออกจาก Sidebar จะปิด Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทั้งหมด รวมทั้งเอาไอคอน Sidebar ออกจากพื้นที่แจ้งให้ทราบด้วย

 • คลิกขวาที่ไอคอน Sidebar ไอคอนโปรแกรม Windows Sidebar แล้วคลิก ออก

การทำให้ Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอยู่ด้านบนของหน้าต่างเสมอ

คุณสามารถทำให้ Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แยกออกมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณอยู่ด้านบนของหน้าต่างที่คุณเปิดอยู่เสมอได้ ถ้าหน้าต่างที่เปิดอยู่มีการขยายใหญ่สุด หน้าต่างจะล็อก Sidebar โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดWindows คุณลักษณะ Sidebar โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิก คุณสมบัติ Windows Sidebar

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sidebar อยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ เสมอ แล้วคลิก นำไปใช้
  หรือ
  คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แยกออกมา แล้วคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

การเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งไว้แล้วลงใน Sidebar ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดได้หลายอินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังติดตามเวลาในโซนเวลาสองโซน คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของ 'นาฬิกา' สองอินสแตนซ์ และตั้งเวลาของแต่ละอินสแตนซ์ได้

 1. คลิกขวาที่ Sidebar แล้วคลิก เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

 2. คลิกสองครั้งที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดเพื่อเพิ่ม

การเปลี่ยนลำดับการแสดงโปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Sidebar

 • ลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งใหม่ใน Sidebar

การเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถแยกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจาก Sidebar และวางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเดสก์ท็อป

 1. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการแยกออก แล้วคลิก ปลดออกจาก Sidebar

 2. ลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการย้ายโปรแกรมเบ็ดเตล็ดกลับไปยัง Sidebar ให้คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนั้น แล้วคลิก ติดเข้ากับ Sidebar

 • ขนาดของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ปรากฏบน Sidebar จะคงที่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเบ็ดเตล็ดหลายโปรแกรมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อถูกแยกออกจาก Sidebar ไปวางไว้บนเดสก์ท็อป

  1. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการแยกออกมา แล้วคลิก ปลดออกจาก Sidebar

  2. ลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป

การเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจาก Sidebar

 • คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนั้น แล้วคลิก ปิดโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

การคืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

ถ้าคุณเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจาก Sidebar ไปแล้ว และต้องการเพิ่มกลับมา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ที่ด้านบนของ Sidebar ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเปิดแกลเลอรีโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
 2. เรียกดูโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการคืนค่า แล้วคลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนั้น จากนั้นคลิก เพิ่ม

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการคืนค่าหรือย้ายโปรแกรมเบ็ดเตล็ด คุณสามารถลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การค้นหาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ที่ด้านบนของ Sidebar ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเปิดแกลเลอรีโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการค้นหา ในขณะที่คุณพิมพ์ รายการโปรแกรมเบ็ดเตล็ดจะถูกจำกัดไปยังชื่อที่ใกล้เคียงที่สุด

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณให้แคบลงได้ด้วยการคลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา และเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การคลิก โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ จะจำกัดขอบเขตโดยค้นหาเฉพาะโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งภายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

การเปลี่ยนตัวเลือกของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดแต่ละโปรแกรม

 • คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตัวเลือก

หมายเหตุ

 • โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบางโปรแกรมอาจไม่มีตัวเลือก

การถอนการติดตั้งโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

 1. ที่ด้านบนของ Sidebar ให้คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเปิดแกลเลอรีโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
  ปุ่ม 'เพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ด'
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณถอนการติดตั้งโปรแกรมเบ็ตเตล็ดที่มาพร้อมกับ Windows คุณจะสามารถคืนค่าโปรแกรมเหล่านั้นไปยัง 'แกลเลอรีโปรแกรมเบ็ดเตล็ด' ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดWindows คุณลักษณะ Sidebar โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิก คุณสมบัติ Windows Sidebar

  2. คลิก เรียกคืนโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งด้วย Windows

การย้าย Sidebar

คุณสามารถย้าย Sidebar ไปทางซ้ายของหน้าจอหรือจอภาพอื่นได้ถ้าคุณใช้หลายจอ

 1. เปิดWindows คุณลักษณะ Sidebar โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิก คุณสมบัติ Windows Sidebar

 2. ภายใต้ แสดง Sidebar ที่ด้านนี้ของหน้าจอ ให้เลือกด้านของหน้าจอที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ แสดง Sidebar บนจอภาพ ให้เลือกจอภาพที่คุณต้องการ

การวาง Sidebar ไว้บนจอภาพอื่น

ถ้าคุณมีจอภาพตั้งแต่สองจอขึ้นไป คุณสามารถวาง Sidebar ไว้บนจอภาพใดก็ได้

 1. เปิดWindows คุณลักษณะ Sidebar โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิก คุณสมบัติ Windows Sidebar

 2. ภายใต้ แสดง Sidebar บนจอภาพ ให้เลือกจอภาพที่คุณต้องการ

การไปยังโปรแกรมเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

 • กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+G และกด G ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อวนไปตามโปรแกรมเบ็ดเตล็ดแต่ละโปรแกรม