การป้องกันการประมวลผลข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ 'การป้องกันการประมวลผลข้อมูล' (DEP)

แสดงทั้งหมด

DEP คืออะไร

DEP เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันความเสียหายจากไวรัสและการคุกคามด้านความปลอดภัยอื่นๆ ต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ DEP สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หน่วยความจำระบบอย่างปลอดภัย ถ้ามีโปรแกรมใดพยายามที่จะเรียกใช้งาน (หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าประมวลผล) โค้ดจาก หน่วยความจำในทางที่ไม่ถูกต้อง DEP จะทำการปิดโปรแกรมดังกล่าว

DEP ตรวจสอบโปรแกรมใดบ้าง

DEP จะตรวจสอบโปรแกรมและบริการของ Windows ที่สำคัญโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มการปกป้องเครื่องของคุณได้โดยให้ DEP ตรวจสอบโปรแกรมทั้งหมด การเพิ่มการป้องกันโดย DEP โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งค่า 'การป้องกันการประมวลผลข้อมูล'

ถ้า DEP ปิดโปรแกรมใดแล้ว การเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวอีกครั้งจะปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัย แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปิดการใช้งาน DEP สำหรับโปรแกรมดังกล่าวเอาไว้ เพื่อที่ Windows จะสามารถตรวจหาความพยายามที่จะเรียกใช้งานโค้ดจากตำแหน่งของหน่วยความจำที่ได้รับการปกป้องได้ต่อไป และช่วยป้องกัน การจู่โจมต่างๆ

ถ้า DEP คอยแต่จะปิดโปรแกรมเดิมอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของฉันตกอยู่ภายใต้การจู่โจมใช่หรือไม่

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่แนะนำและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณตรวจไม่พบการคุกคาม คอมพิวเตอร์ของคุณไม่น่าจะตกอยู่ภายใต้การจู่โจม ในกรณีนี้ โปรแกรมดังกล่าวอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อมีการเปิดใช้งาน DEP ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ว่ามีโปรแกรมรุ่นที่เข้ากันได้กับ DEP หรือไม่ ก่อนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ของ DEP

ฉันจะป้องกันไม่ให้ DEP ปิดโปรแกรมที่ฉันไว้ใจได้อย่างไร

ประการแรก ให้ดูว่ามีโปรแกรมรุ่นที่เข้ากันได้กับ DEP ให้เลือกใช้หรือไม่โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ถ้าผู้ผลิตยังไม่ได้วางจำหน่ายโปรแกรมรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงและเข้ากันได้กับ DEP คุณสามารถปิดการใช้งาน DEP สำหรับโปรแกรมที่ถูกปิดนั้นได้ คุณจะสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ แต่อาจมีความเสี่ยงต่อการจู่โจมที่สามารถแพร่กระจาย ไปยังโปรแกรมและแฟ้มอื่นๆ ของคุณ

ถ้าคุณเลือกที่จะปิดการใช้งาน DEP สำหรับโปรแกรมหนึ่ง ขอแนะนำให้ตรวจหาโปรแกรมรุ่นที่ได้รับการปรับปรุง และหลังจากที่ คุณปรับปรุงโปรแกรมแล้ว ให้เปิดการใช้งาน DEP อีกครั้ง เมื่อต้องการปิดการใช้งาน DEP สำหรับโปรแกรมหนึ่ง โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งค่า 'การป้องกันการประมวลผลข้อมูล'

ฉันควรทำอย่างไรถ้า DEP ปิดโปรแกรมที่เป็นส่วนประกอบของ Windows เช่น svchost.exe หรือ explorer.exe

โปรแกรม svchost.exe และ explorer.exe เป็นส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows ถ้า DEP ปิดโปรแกรมเหล่านี้หรือบริการอื่นๆ ของ Windows สาเหตุอาจเกิดจากโปรแกรมที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น ส่วนขยายต่างๆ ที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นสร้างขึ้นและที่ทำงานอยู่ภายใน Windows ถ้าคุณเพิ่งจะติดตั้งโปรแกรมหนึ่งได้ไม่นานและสังเกตเห็นว่า DEP ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อดูว่ามี รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงและเข้ากันได้กับ DEP ให้เลือกใช้หรือไม่ หรือลองถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว

ถ้าการตั้งค่า DEP ของฉันระบุว่าตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของฉันไม่สนับสนุน DEP ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ ฉันยังคงได้รับการป้องกันอยู่หรือไม่

ได้ DEP เป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Windows ซึ่งทำงานบนซอฟต์แวร์ ตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์บางตัวยังมี DEP ชนิดที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์โดยมีชื่อต่างๆ กัน ตัวประมวลผลเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ ในการป้องกันไม่ให้โปรแกรมเรียกใช้งานโค้ดในตำแหน่งหน่วยความจำที่ได้รับการปกป้อง ถ้าตัวประมวลผลของคุณไม่สนับสนุน DEP ชนิดที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ Windows จะใช้ DEP ที่ทำงานบนซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ