เมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แฟ้มหรือโฟลเดอร์จะไม่ถูกลบออกในทันที แต่จะมีการเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล' จนกว่าจะมีการลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ออก

  • คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    รูปภาพของคำสั่ง 'ลบ'
    คำสั่ง 'ลบ'

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยการลากไปยัง 'ถังรีไซเคิล' หรือโดยการคลิกที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการลบแฟ้มออกอย่างถาวรโดยไม่ต้องย้ายไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ก่อน ให้คลิกที่แฟ้ม กด SHIFT แล้วกด DELETE