ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ Internet Explorer จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม เช่นเดียวกับข้อมูลที่เว็บไซต์มักจะสอบถามจากคุณอยู่บ่อยๆ (เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ) Internet Explorer จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

 • คุกกี้

 • ประวัติเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม

 • ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ในเว็บไซต์หรือแถบที่อยู่ (ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ของคุณ และที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้านี้)

 • รหัสผ่านเว็บที่บันทึกไว้

 • ข้อมูลชั่วคราวที่เก็บโดยโปรแกรม Add-on ของเบราว์เซอร์

ไม่ว่าคุณจะลบประวัติเว็บเพจทั้งหมดหรือเฉพาะคุกกี้ คุณควรปิด Internet Explorer เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ เพื่อล้างคุกกี้ที่ยังอยู่ในหน่วยความจำออกจากเซสชันการเรียกดูของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ การลบประวัติการเรียกดูจะไม่ลบรายการโปรดหรือตัวดึงข้อมูลที่สมัครใช้งานของคุณ การลบประวัติอาจใช้เวลาสักครู่ถ้าคุณมีแฟ้มและประวัติจำนวนมาก

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนใน Internet Explorer 8

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการลบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด ถ้าคุณไม่ต้องการลบคุกกี้และแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในรายการโปรดของคุณ

 5. คลิก ลบ การลบอาจใช้เวลาสักครู่ถ้าคุณมีแฟ้มหลายแฟ้มและประวัติมาก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเรียกดูแบบ InPrivate ของ Internet Explorer เพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งประวัติเอาไว้ในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเรียกดูแบบ InPrivate คืออะไร

 • คุณสามารถลบการตั้งค่าทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากติดตั้ง Internet Explorer ในครั้งแรก รวมถึงประวัติการเรียกดูด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Internet Explorer 8 ใหม่.

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนใน Internet Explorer 7

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิกลบประวัติการเรียกดู

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูบางส่วน ให้คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการลบ

  • เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูทั้งหมดของคุณ ให้คลิก ลบทั้งหมด

   หมายเหตุ

   • คุณสามารถลบการตั้งค่าทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากติดตั้ง Internet Explorer ในครั้งแรก รวมถึงประวัติการเรียกดูด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่.

 4. คลิก ปิด เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น