การสาธิต: การวินิจฉัยปัญหาและเรียกดูวิธีใช้

รูปภาพของม้วนภาพยนตร์

เมื่อคุณมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์หรือมีคำถามเกี่ยวกับ Windows คุณจำเป็นต้องทราบวิธีการเรียกดูวิธีใช้ที่ถูกต้อง การสาธิตนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows เพื่อค้นหาคำตอบที่คุณต้องการและเข้าถึงตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ

อ่านคำบรรยายการสาธิต

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือคำถามเกี่ยวกับ Windows คุณต้องศึกษาวิธีเรียกดูวิธีใช้ที่ถูกต้อง

ตำแหน่งแรกสำหรับเรียกดูวิธีใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคือ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้งานได้ที่เมนูเริ่ม ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ให้ค้นหาเนื้อหาออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุด

กล่องค้นหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขั้นแรก ให้พิมพ์คำสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มนี้

หัวข้อที่ตรงกับคำสำคัญของคุณจะปรากฏที่นี่ เมื่อต้องการเปิดผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดก็ได้เพื่อขยายดูข้อมูลในส่วนนั้น เมื่อต้องการกลับไปที่รายการผลลัพธ์ ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ

ในขณะนี้ ให้ดูแหล่งข้อมูลบางรายการที่มีอยู่ในโฮมเพจบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ คุณสามารถไปที่โฮมเพจได้ทุกเมื่อโดยคลิกปุ่ม หน้าแรก บนแถบเครื่องมือ โปรดทราบว่าตัวเลือกที่คุณเห็นในเพจนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ประเภทต่างๆ ในโฮมเพจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาคำตอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows เพื่อดูข้อมูลที่มีเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ Windows และคุณสามารถใช้สารบัญเพื่อเรียกดูหัวข้อวิธีตามเรื่องที่ต้องการได้ เรามาทดลองเริ่มต้นใช้งานกัน

ในสารบัญ ให้คลิกประเภท ให้ลองคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพจประเภทนี้จะแสดงรายการหัวข้อวิธีใช้ และการเชื่อมโยงไปยังประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม

ถ้าคุณค้นหาในบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows แล้วยังไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่ม ถาม เพื่อดูตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ ตัวอย่างเช่น ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows จะช่วยให้คุณสามารถเชิญเพื่อนที่มีความรู้ให้เชื่อมต่อระยะไกลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และคุณสามารถเยี่ยมชมชุมชน Windows บนเว็บเพื่อเรียกดูวิธีใช้จากผู้ใช้ Windows รายอื่นๆ ได้ โปรดทราบว่าตัวเลือกที่คุณเห็นในเพจนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณได้ทราบถึงวิธีการต่างๆ ในการเรียกดูวิธีใช้อย่างรวดเร็วแล้วในขณะนี้