การค้นหาตัวดึงข้อมูล

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

Internet Explorer จะหาตัวดึงข้อมูล (หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวดึงข้อมูล RSS) บนทุกๆ เว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม Internet Explorer 8 ยังค้นหา Web Slice บนแต่ละเว็บเพจอีกด้วย เมื่อ Internet Explorer พบตัวดึงข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ปุ่ม 'ตัวดึงข้อมูล' รูปภาพปุ่มตัวดึงข้อมูล ซึ่งอยู่บนแถบเครื่องมือ Internet Explorer จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีส้มพร้อมกับมีการเล่นเสียง ถ้า Internet Explorer พบ Web Slice ด้วย ปุ่มจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงปุ่ม Web Sliceรูปภาพปุ่ม Web Slice เนื่องจาก Web Slice จะขึ้นอยู่กับตัวดึงข้อมูล โดยปกติแล้ว เมื่อคุณดูตัวดึงข้อมูลที่ใช้งานได้ คุณมักจะเห็นทั้งตัวดึงข้อมูลและ Web Slice เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดึงข้อมูล ให้ดูที่การใช้ตัวดึงข้อมูล (RSS)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Slice ให้ดูที่ Web Slice: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการดูตัวดึงข้อมูลที่พร้อมใช้งานหรือ Web Slice

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. เรียกดูเว็บเพจที่มีตัวดึงข้อมูลหรือ Web Slice

  3. คลิกปุ่ม ตัวดึงข้อมูลรูปภาพปุ่มตัวดึงข้อมูล หรือปุ่ม Web Sliceรูปภาพปุ่ม Web Slice แล้วคลิกตัวดึงข้อมูลหรือ Web Slice ที่คุณต้องการดู (ถ้ามีตัวดึงข้อมูลหรือ Web Slice ที่สามารถใช้งานได้อยู่หลายชุด รายการตัวดึงข้อมูลที่สามารถใช้งานได้และ Web Slice จะแสดงขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกดูได้ตามต้องการ)

    หมายเหตุ

    • ถ้าคุณคลิกตัวดึงข้อมูล คุณจะมองเห็นเพจที่แสดงรายชื่อของหัวข้อและบทความต่างๆ ที่คุณสามารถอ่านและสมัครใช้งานได้

    • ถ้าคุณคลิก Web Slice จะมีการถามว่าคุณต้องการสมัครใช้งานหรือไม่ เมื่อคุณสมัครใช้งาน Web Slice แล้ว Web Slice นั้นจะถูกเพิ่มลงในแถบ 'รายการโปรด' ของคุณ