การแก้ไขรูปภาพ: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพดิจิทัลของคุณใน Windows Photo Gallery โดยการเลือกรูปภาพ แล้วคลิก แก้ไข บนแถบเครื่องมือ เมื่อใช้บานหน้าต่าง 'แก้ไข' คุณสามารถแก้ไขสี ปรับปรุงความสว่างและความคมชัด จัดภาพให้ตรง ครอบตัด และลบตาแดง

เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรูปภาพ ให้ค้นหาคำว่า "รูปภาพ" ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้