การเปิดไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

  • ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ของ Windows Media Player ให้คลิกขวาที่ดิสก์ที่ต้องการเปิดไดรฟ์ แล้วคลิก เปิดไดรฟ์