การรับรองความถูกต้อง 802.1X สามารถช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสำหรับ เครือข่าย แบบไร้สาย 802.11 และเครือข่าย อีเทอร์เน็ต แบบมีสาย โดยกำหนดให้มีใบรับรองหรือสมาร์ทการ์ดสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย โดยปกติการรับรองความถูกต้องประเภทนี้จะใช้กับการเชื่อมต่อในที่ทำงาน

แสดงทั้งหมด

การเปิดใช้งาน 802.1X บนเครือข่ายแบบไร้สาย

 1. เปิด 'จัดการเครือข่ายแบบไร้สาย' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุมคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน และในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้คลิก จัดการเครือข่ายแบบไร้สาย

 2. คลิกขวาที่เครือข่ายที่คุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง 802.1X แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้นในรายการ ชนิดความปลอดภัย ให้คลิก 802.1X

 4. ใน รายการ ชนิดการเข้ารหัสลับ คลิกประเภทของการเข้ารหัสลับที่คุณต้องการใช้

  802.1X สามารถทำงานกับการเข้ารหัสลับแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือ Wi-Fi Protected Access (WPA) บนเครือข่ายแบบไร้สายได้

 5. ในรายการ เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย คลิกวิธีการที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเพิ่ม คลิก การตั้งค่า

การเปิดใช้งาน 802.1X บนเครือข่ายแบบมีสาย

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

เพื่อให้ขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานบริการ Wired AutoConfig ซึ่งถูกปิดโดยค่าเริ่มต้น

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ services.msc แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ในกล่องโต้ตอบ 'บริการ' คลิกแท็บ มาตรฐาน คลิกขวาที่ กำหนดค่าอัตโนมัติแบบมีสาย แล้วคลิก เริ่ม

 3. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

 4. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง 802.1X แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 5. คลิกแท็บ การรับรองความถูกต้อง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง IEEE 802.1X

 6. ในรายการ เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย คลิกวิธีการที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเพิ่ม คลิก การตั้งค่า