ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

โดยค่าเริ่มต้น Windows Firewall จะบล็อกการค้นหาเครือข่าย (เมื่อก่อนเรียกว่า เทคโนโลยี UPnP ) แต่คุณสามารถเปิดใช้งานได้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ถ้าการค้นหาเครือข่ายปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร‌ เพื่อขยายส่วนออก
  3. คลิก เปิดการค้นหาเครือข่าย แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน