การค้นหาเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้ หรือการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณได้ในโฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์' จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

  1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

  2. คลิกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา

  3. คลิก ไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิต บนแถบเครื่องมือ